Hoppa till huvudinnehåll

Kristinestadsstudenter siktade på topp 50 – kom etta i FNB:s jämförelse

Bland andra Elisabeth Santamäki, Michelle Henriksson, Tobias Eriksberg och Magdalena Haldin tog studenten vid Kristinestads gymnasium i år.
Bland andra Elisabeth Santamäki, Michelle Henriksson, Tobias Eriksberg och Magdalena Haldin tog studenten vid Kristinestads gymnasium i år. Bild: Lehtikuva / Timo Aalto Kristinestad,gymnasister,abiturienter,studentexamen

De åtta abiturienter som blev studenter vid Kristinestads gymnasium i år hade sett en gymnasierankning och ställt som mål att komma bland de 50 bästa.

I FNB:s gymnasiejämförelse gällande studentexamensresultaten i våras placerade sig Kristinestads gymnasium på första plats. Och i hela årets jämförelse som också beaktar höstens resultat behåller Kristinestad första platsen.

T.f. rektorn Gunilla Teir är jättelycklig över resultatet.

- De ville vara bra och där fanns förstås hela registret av elever, men de kämpade hårt för sin målsättning, säger Teir.

Jämför med ingångsbetyg

Kristinestads gymnasium var den enda skolan i FNB:s jämförelse där elevernas betyg förbättrades jämfört med avgångsbetygen från högstadiet.

Så placerade sig de svenska gymnasierna:

1. Kristinestads gymnasium
2. Utsjoen saamelaislukio
3. Kotka svenska samskola
4. Sibbo gymnasium
5. Katedralskolan i Åbo
6. Etelä-Tapiolan lukio, Esbo
7. Mynämäen lukio
8. Svenska samskolan i Tammerfors
8. Pargas svenska gymnasium
10. Vasa övningsskola
----
12. Helsinge gymnasium
16. Topeliusgymnasiet i Nykarleby
21. Gymnasiet Grankulla samskola
22. Tölö gymnasium, Helsingfors
23. Kyrkslätts gymnasium
27. Vörå samgymnasium
31. Hangö gymnasium
38. Brändö gymnasium, Helsingfors
39. Borgå gymnasium
52. Mattlidens gymnasium, Esbo
57. Gymnasiet Lärkan, Helsingfors
71. Gymnasiet i Petalax, Malax
87. Kronoby gymnasium
99. Björneborgs svenska samskola
100. Virkby gymnasium
110. Karis-Billnäs gymnasium
112. Ekenäs gymnasium
118. Korsholms gymnasium
134. Lovisa gymnasium
158. Svenska privatskolan i Uleåborg
167. Karleby svenska gymnasium
171. Vasa gymnasium
233. Pedersöre gymnasium
241. Närpes gymnasium
285. Kimitoöns gymnasium
295. Jakobstads gymnasium (FNB)

FNB:s jämförelse går ut på att jämföra medeltalet för de obligatoriska proven i studentexamen med medeltalet för avgångsbetygen från högstadiet för dem som blivit antagna till gymnasiet tre år tidigare.

Vanligtvis brukar medeltalet alltid försämras, och det gjorde det för alla andra gymnasier i jämförelsen.

Svenska skolor klarar sig bra

Finlandssvenska gymnasier klarade sig överlag bra. Sju av de tio bästa gymnasierna är svenska: Förutom Kristinestad också Kotka svenska samskola, Sibbo gymnasium, Katedralskolan i Åbo, Svenska samskolan i Tammerfors, Pargas svenska gymnasium och Vasa övningsskola. Bland de hundra bästa gymnasierna finns 22 av de 33 svenska gymnasierna.

Positiv överraskning

Teir säger att den goda placeringen både var och inte var en överraskning. Kristinestads gymnasium har klarat sig rätt så bra hittills. Förra året placerade sig gymnasiet på 41:a plats och tidigare har placeringen varierat mellan 51 och 124. I år fanns 354 gymnasier med i jämförelsen.

Kristinestads gymnasium den 20 maj 2017
Kristinestads gymnasium Kristinestads gymnasium den 20 maj 2017 Bild: Lehtikuva / Timo Aalto Kristinestad,Grundskolor och gymnasier,skolor (läroinrättningar),kristinestads gymnasium

- Att vi var nummer ett var förstås en positiv överraskning. De jobbade faktiskt hårt för det. Sedan beror det ju också på vilka elever man råkar ha. Det varierar från år till år. Vi har haft låg tröskel. Det är ju inte lärarna som skriver studentexamen, säger Teir.

Småskalighet som styrka

Det förekommer ofta diskussion om små gymnasier kan erbjuda sina elever tillräckligt med kurser, men Gunilla Teir ser att gymnasiets småskalighet är dess styrka.

- Vi är ett litet gymnasium och flexibelt gymnasium där vi hinner bra med våra studerande. Vi har en bra social miljö och förstås också duktiga studerande. Jag tror att vår litenhet är avgörande. Till exempel har de egna klassrum och egna platser, säger hon.

Gymnasiet ordnar själv de obligatoriska kurserna i läroplanen och extra kurser erbjuds som distansstudier via nätverket Vi sju, som omfattar sju gymnasier från Vörå till Kristinestad.

Två gymnasier i liten stad

Kristinestads gymnasium har nu 40 elever. Elevantalet har varit sjunkande i grundskolan liksom invånarantalet i staden och gymnasiebenägenheten är kring 50 procent.

- Vad jag har förstått på dem som går i nian är det många som vill börja i gymnasiet, säger Teir som hoppas att det goda rankningsresultatet ska locka ännu fler.

Hon påpekar att Kristinestad med sina drygt 6 700 invånare ändå har två gymnasier, ett finskt och ett svenskt.

Text: FNB-HELLEVI RAITA

Så gjordes FNB:s gymnasiejämförelse:

- FNB:s gymnasiejämförelse jämför elevernas resultat i studentskrivningarna med deras avgångsbetyg i högstadiet.

- Vi räknade ut medeltalet för läsämnen på högstadiets avgångsbetyg bland dem som börjat i gymnasiet hösten 2014. Därefter räknades ett medeltal för varje skola.

- Medeltalet jämfördes med resultaten i fyra obligatoriska ämnen i studentskrivningarna våren och hösten 2017. Resultaten som Studentexamensnämnden gett ut förvandlades till skolbetyg (L = 10, E = 9, M = 8 och så vidare).

- Resultaten av jämförelsen visar hur betygen har förändrats under gymnasiet. I praktiken innebär det här att gymnasier där betygen sjunkit minst klarar sig bäst i jämförelsen, eftersom bedömningen i allmänhet är strängare i gymnasiet än i grundskolan.

- Jämförelsen beaktade inte gymnasieskolor som lagts ned under de senaste tre åren. Resultaten för gymnasier som gått ihop under treårsperioden har räknats ihop. Medeltalet har räknats ut med det sammanlagda elevantalet.

- Jämförelsen beaktar inte IB-linjer, vuxengymnasier, Steinerskolor eller de gymnasier som ingår i folkhögskolor eller institut. Om ett gymnasium och ett vuxengymnasium räknas som en och samma enhet har även uppgifter från vuxengymnasiet beaktats i jämförelsen.

- En del som avlagt IB-linjen har även avlagt vanligt studentexamen. Deras resultat har beaktats i gymnasievitsordens medeltal.

- FNB har gjort sin gymnasiejämförelse sedan hösten 2012. (FNB)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes