Hoppa till huvudinnehåll

Vårda på svenska – Ny interaktiv språkkurs i svenska för vårdpersonal

två sjukhussängar med patientdockor
Sjukhussängar med patientdockor två sjukhussängar med patientdockor Bild: Nana Blomqvist / Yle Yrkeshögskolan Novia,Patientdockor

Vårda på svenska är en ny interaktiv språkkurs för finskspråkig vårdpersonal.

För att förbättra svenskkunskaperna bland vårdpersonal har Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ordnat kurser med Åbo yrkeshögskola redan i flera år.

Nu har man utvecklat ett nytt interaktivt kursformat i svenskaundervisningen tillsammans med Yrkeshögskolan Novia. Kursen heter Vårda på svenska.

Svenskspråkiga vårdstuderande simulerar patienter för finskspråkig sjukvårdspersonal

Det nya är att man använder sig av patientsimuleringar där Novias studenter låtsas vara patienter som vårdpersonalen ska vårda på svenska. Studenterna har också möjlighet att skugga vårdpersonal.

Det nya formatet av kursen i svenska har utvecklats i samarbete mellan Novia, Åbo yrkeshögskola och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Patientsimuleringen går ut på att svenskspråkig vårdstuderande spelar, eller simulerar, svenskspråkig patient som vårdaren ska vårda.
Sirpa Saarnio. Michaela Jalava, Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Tyni-Nummelin visionerar fortsättning på kursen tillsammans med Jalava och Saarnio. Från vänster: Sirpa Saarnio (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Michaela Jalava (Yrkeshögskolan Novia) och Ann-Katrin Tyni-Nummelin (Åbo Yrkeshögskola) Sirpa Saarnio. Michaela Jalava, Ann-Katrin Tyni-Nummelin Bild: Nana Blomqvist / Yle Yrkeshögskolan Novia,Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Positiv feedback

- Vi har fått positiv feedback från kursdeltagarna, säger Tyni-Nummelin som är språklärare Åbo Yrkeshögskola

Kursen är tredelad och består av språkklinik, skuggningar och patientsimulering. Patientsimuleringen går ut på att svenskspråkig vårdstuderande spelar, eller simulerar, svenskspråkig patient som vårdaren ska vårda.

På språkkliniken kan kursdeltagarna med sin språklärare träna på det specifika vokabulär och grammatik som de anser sig behöva efter att de varit med om den svenskspråkiga patientsimuleringen. Skuggning går ut på att vårdstuderanden följer med vårdpersonal under deras arbetsdag i riktiga situationer under arbetsdagen, där de bland annat har möjlighet att möta patienter i riktiga vårdsituationer.

- Pilotprojektet har varit lyckat, också studenterna har varit nöjda och tanken är att fundera ut en fortsättning, säger Michaela Jalava som är vårdlärare vid Novia