Hoppa till huvudinnehåll

Blå Framtid vill slopa obligatorisk skolsvenska i Helsingfors – "Motionen motsvarar inte stadens strategi"

Svarta tavlan
Skolsvenskan ska inte längre vara obligatorisk i grundskolorna i Helsingfors, enligt Sampo Terho och Jussi Niinistö. Svarta tavlan Bild: Yle/Marie Söderman tavelsvamp

Enligt ett förslag ska svenskan göras till ett valbart språk i grundundervisningen i Helsingforsskolorna. Men oenighet råder kring huruvida förslaget får stöd av stadens strategi eller inte.

Sampo Terho och Jussi Niinistö från Blå Framtid vill att skolorna i Helsingfors ska delta i språktestet där svenskan görs till ett valbart språk i grundundervisningen.

Riksdagen beslöt tidigare i år att skolor i Finland kan delta i ett språktest där den obligatoriska svenskan ersätts med ett annat språk från och med hösten 2018.

I en motion till fullmäktige säger ledamöterna i fråga att ett internationellt Helsingfors är en ypperlig kommun för att utföra språktestet.

De hävdar bland annat att testet helt och hållet går i linje med stadens strategi att bli mera internationell.

Sampo Terho i riksdagen 17.11.2017
Sampo Terho är en av dem som vill slopa den obligatoriska skolsvenskan i Helsingfors. Sampo Terho i riksdagen 17.11.2017 Bild: Lehtikuva Sampo Terho

Inte i enlighet med stadens strategi

Pia Pakarinen, som är biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors, säger däremot att det inte finns något stöd för motionen i stadens strategi.

Hon listar fyra punkter ur strategin, som motionen strider emot.

1. En levande tvåspråkighet är Helsingfors rikedom

2. Helsingforsarnas språkkunskaper görs mångsidigare genom en ökning av språkbad och språkberikad utbildning och fostran

3. Undervisningen i det första främmande språket eller det andra inhemska språket inleds i stadens skolor redan från och med första årskursen

4. I samverkan med nordiska nätverk skapas det gemensamma konceptet Nordiska skolan i Helsingfors

– Så jag tycker att den här motionen inte motsvarar vår strategi, säger Pakarinen.

Pia Pakarinen.
Pia Pakarinen. Pia Pakarinen. Bild: YLE/Albert Häggblom mipim

Svenskan också ett internationellt språk

Men varför hävdar Terho och Niinistö att motionen är i linje med stadens strategi?

– Jag vet inte, men de kanske har något emot det svenska språket, funderar Pakarinen och påpekar att det svenska också är ett internationellt språk.

– Om vi vill ha en levande tvåspråkighet här i staden måste vi ha personer som kan tala svenska, säger hon.

Jag vet inte, men de kanske har något emot det svenska språket― Pia Pakarinen, biträdande borgmästare

Pakarinen anser att språkexperimentet inte borde inledas i Helsingfors.

– Här talar invånarna svenska och har nytta av att man kan tala svenska, säger hon.

Motionen kommer nu att beredas i diverse nämnder och tas sedan upp i stadsstyrelsen och tas om någon månad upp för beslut i fullmäktige.

Hon vågar inte säga hur motionen kommer att tas emot av fullmäktigeledamöterna.

– Men om vi vill genomföra vår strategi kan motionen inte gå igenom, säger Pia Pakarinen.