Hoppa till huvudinnehåll

Naturen viktigast för invånarna i Valkomområdet

Liten bäck i Lovisa en höstdag
Naturen är viktigast för Lovisaborna. Liten bäck i Lovisa en höstdag Bild: Yle/Jeannette Lintula bäck,Lovisa

Naturvärden bör bevaras och företagsamhet styras till Valkom hamn. Det anser Lovisaborna i en färsk enkät inför en kommande delgeneralplan.

En kartläggning som Lovisa stad har låtit utföra visar att invånarna i Gråberg, Valkom, Räfsby och Köpbacka upplever att naturen, havet och möjligheterna till friluftsliv är väldigt viktiga.

De mest uppskattade områdena i Valkom ligger vid affären, småbåtshamnen, simstranden och allaktivitetshuset. De upplevs som viktiga och livliga platser som bör bevaras.

Brygga och simstrand
Valkom simstrand uppskattas av ortsborna. Brygga och simstrand Bild: Yle/ Mira Bäck Lovisa,valkom

De minst uppskattade områdena är industriområdena längs Lovisaviken, det vill säga Patuna, Varvet, Svenäs, Valkom hamn och Vårdö reningsverk.

Det uttrycktes också önskemål om att Valkom träsk borde snyggas upp med till exempel en naturstig runt träsket.

Ris för korsningen vid hamnen

Samtidigt anser invånarna att området vid Valkom hamn är ett bra område för företags- och industriverksamhet. Det är ett område som redan fungerar idag och kan utvecklas.

Lovisa hamn Valkom
Lovisa hamn Valkom Bild: Yle/Stefan Paavola valkom hamn

Däremot fick korsningen vid infarten till Valkom hamn kritik som handlar om trafiksäkerhet och fasaders utseende..

Åsikter inför delgeneralplanen

Förfrågan utfördes mellan den 12 och 18 juli 2017 genom en så kallad GIS-enkät på nätet. Enkäten besvarades av personer som bor i, arbetar i eller bor en del av året i Lovisa.

Syftet med den nya delgeneralplanen är att styra bland annat byggandet invid västra stranden av Lovisaviken och planeringen av icke-planlagda områden.

Staden ville också veta var framtida tjänster, bostadsområden och trafikrutter bör placeras.

Bästa cykelrutten till centrum

Enligt kartläggningen gick den vanligaste cykelrutten mellan Valkom och centrum längs Gamla Valkomvägen.

Majoriteten av dem som använde rutten fortsatte längs Patustensgränd och Långsholmsvägen till Räfsbyvägen och därifrån till centrum.

Cykel med barnstol
Cykel med barnstol Bild: Yle/Stefan Paavola cykel,cykling,trafik,barn i trafiken

Den nästvanligaste rutten gick längs Svenäsvägen och järnvägen och det tredje alternativet var Nya Valkomvägen.

Flest svar om naturen, minst om företagen

129 personer svarade på webbenkäten. 74 procent var arbetande och 21 procent pensionärer. Resten var arbetslösa, familjelediga eller studerande.

Förfrågningen gav sammanlagt 464 kartsvar. Största delen av svaren gällde naturvärden. Ungefär en fjärdedel rörde fina platser förknippade med naturen eller havet.

Den näststörsta svarskategorin gällde otrevliga eller frånstötande platser.

Frågorna om företagsverksamhet var de minst populära och besvarades av färre än 20 personer.

Frågan om bostadsbyggande intresserade nästan lika lite, vilket förvånade planläggnings- och arktiktektbyrån.

Här hittar du Lovisa stads GIS-enkät för Valkom och dess närområden.