Hoppa till huvudinnehåll

Stormoskén närmare än någonsin – en arkitekttävling redan inom ett halvt år?

Hanasaaren voimalaitos
Enligt förslaget kan moskén placeras i närheten av kraftverket på Hanaholmen. Hanasaaren voimalaitos Bild: Henrietta Hassinen / Yle Hanasaari Power Plant,energi,energipolitik,energibolag,Hanaholmen kraftverk,utsläpp,stenkol

En arkitekttävling där den nya stormoskén i Helsingfors ska ritas föreslås inledas. Stränga regler föreslås för budgeten.

Enligt ett förslag ska en arkitekttävling för stormoskén i Helsingfors utlysas. Ärendet ska diskuteras i stadsmiljönämnden nästa vecka.

Det av tjänstemännen förberedda förslaget är att moskén ska byggas, men villkoren är stränga.

Allra strängast är regleringen kring budgeten, som har väckt diskussion också tidigare.

Stadsstyrelsen fattar slutgiltiga beslutet

Enligt sektorchef Mikko Aho behöver staden hjälp utifrån för att följa med budgeteringen.

Budgeteringen ska vara transparent och får inte leda till beroendeställningar. Budgeten måste också vara färdig senast tre månader efter att beslutet om planeringsreservering är gjort.

Bland övriga villkor är att en stiftelse grundas för att driva moskén.

Det slutglitiga beslutet om projektets framskridning fattas av stadsstyrelsen i Helsingfors ännu på det här årets sida.

Om styrelsen beslutar att moskén ska byggas, kan arkitekttävlingen inledas. Enligt förslaget ska tävlingen inledas inom ett halvt år efter beslutet.

Planeringsreserveringen och arkitekttävlingen tas inte upp för beslut av fullmäktige i Helsingfors.

Artikeln baserar sig på Helsingin suurmoskeija lähempänä kuin ennen – arkkitehtuurikilpailu jo puolen vuoden sisällä? skriven av Reeta Salminen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen