Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Raseborg fortsätter stöda lokalt bussbolag

Bromarv by.
Raseborgs stadsstyrelse ska besluta om man fortsätter subventionera busstrafiken till Bromarv och Tenala. Bromarv by. Bild: Yle/Tove Virta Bromarv,västnyland,Raseborg,Snappertuna,Västnyland

Raseborgs stad planerar fortsätta betala för bussturer mellan Bromarv, Tenala och Ekenäs.

Det lokala bussbolaget Wikströms Busstrafik kör tolv dagliga turer, sex i bägge riktning.

Tidigare betalade närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Nyland för fyra turer men det stödet upphörde redan sommaren 2015.

Staden stödde efter det trafiken till årsskiftet med cirka 3 000 euro i månaden.

Efter det verkar debatten om pengarna ha gått het mellan bolaget och staden. Bolaget har hotat dra in turerna om staden inte betalar det begärda stödet.

Tvist

Wikströms körde först utan stödpengar år 2016.

Men det var inte lukrativt och bolaget sade sig dra in turerna om staden inte köper dem till det pris bolaget vill ha.

Stadsstyrelsen vägrade och beslutade sommaren 2017 i stället direktupphandla de nedläggningshotade turerna.

Det gick bolaget inte med på utan sa att turerna dras in om staden inte accepterar bolagets offert.

Tjänstemannabeslut

T.f. stadsdirektören beslutade då att betala det begärda priset i efterskott från årets början till mitten av augusti.

Stadsstyrelsen godkände tjänstemannabeslutet och tog i samma veva beslut att under resten av år 2017 köpa fem turer till ett pris om 5 000 euro per månad.

Nytt beslut

Nu är frågan uppe igen och det gäller stödet för busstrafiken för 2018. Också byaråden i Bromarv och Tenala har vädjat till staden om stöd.

Puhekuplassa piirretty linja-auto
Diskussionen om busstrafiken har gått het. Också invånare har vädjat för bussarna. Puhekuplassa piirretty linja-auto Bild: YLE/Annukka Palmèn-Väisänen busstrafik,bussar

Förslaget till stadsstyrelsen på måndagen (11.12) är att staden ska fortsätta upphandla fem indragningshotade bussturer mellan Bromarv och Ekenäs.

Priset för hela året blir 55 000 euro.

Stöd

Planen är att också ansöka om statligt stöd hos NTM-centralen.

Det förutsätter ett nytt koncept för kollektivtrafiken. Tanken är att komma på något som på sikt gynnar kollektivtrafiken.

Bussbolaget sägs vara positivt till att tillsammans med staden utveckla ett koncept som uppfyller kraven.

Skolelever använder en del av turerna och en gång kör Wikströms till och från Helsingfors.

Tillägg 12.12.2017: Raseborgs stadsstyrelse beslutade 11.12 att staden förlänger avtalet med Wikströms busstrafik till 2 juni 2018. Kostnaden är 5 000 euro per månad.

Staden ska också söka statsstöd för upphandlingen via Närings-, trafik- och miljöcentralen - då behövs ett helt nytt koncept för kollektivtrafiken. I maj ska stadsstyrelsen behandla en helhetsutredning om kollektivtrafiken i Raseborg.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland