Hoppa till huvudinnehåll

Medicinrobot ska avlasta hemsjukvården i Sibbo

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas testar en medicinrobot
Kommundirektör Mikael Grannas provar en medicinrobot. Sibbos kommundirektör Mikael Grannas testar en medicinrobot Bild: Sibbo kommun Sibbo,Mikael Grannas

Sibbo kommun inleder ett halvt års försök inom hemvårdens medicinutdelning. Under försöket kommer man att på prov ta i bruk en medicineringsrobot inom området Tallmo-Paipis.

Utgående från de erfarenheter man får, ska kommunen fatta beslut om huruvida tjänsten ska utvidgas.

Medicinroboten vägleder hemvårdens klient att ta medicinerna rätt, det vill säga rätt medicin, rätt dos och vid rätt tidpunkt.

Doseringsroboten meddelar med en ljud- och ljussignal när medicinen ska tas.

Om medicinen trots det blir otagen larmar systemet hemvården.

På området Tallmo-Paipis kommer man att ta i bruk 10 doseringsrobotar i början av december.

En medicinrobot
En medicinrobot Bild: Sibbo kommun Sibbo,mediciner,medicinering,medicinrobot

Hemvårdarna avlastas

I och med försöket kommer hemsjukvården också att kunna lätta på morgnarnas rusningstoppar.

- Genom doseringstjänsten kan vi avlasta hemvårdarnas hektiska dagar och minska på den arbetsrelaterade stressen. Vårdarna får mer tid till arbetsuppgifter som kräver medmänskligt umgänge, säger servicedirektör Helena Räsänen.

Nytt fenomen inom hemvården

Medicinutdelningstjänsten används av cirka 30 kommuner i Finland. Allt som allt används det aktuella företagets tjänst av cirka 1 000 hemvårdsklienter i de nordiska länderna.

- Erfarenheterna från andra kommuner har varit mycket uppmuntrande och vi tror att vi med hjälp av medicinroboten kommer att kunna uppnå både kvalitet och effektivitet inom hemvården, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Läs också