Hoppa till huvudinnehåll

Renare energi i Åboregionen - Nådendals nya kombikraftverk invigdes

Kombikraftverket i Nådendal.
Anläggningen kostade 250 miljoner euro att bygga. Kombikraftverket i Nådendal. Bild: YLE/ Andy Ödman Nådendal,kombikraftverk

Åboregionen tog ett jättekliv mot renare energi på fredagen då nya kombikraftverket i Nådendal togs i bruk.

Enligt Åbonejdens Energiproduktion kommer kraftverket att minska på bolagets koldioxidutsläpp med 420 000 ton årligen.

Kraftverket förser Åboregionen med fjärrvärme, processånga och el.
Till en början består ungefär 40 procent av kraftverkets bränsle av biobränsle, främst träflis. Tanken är att biobränslets andel uppgår till cirka 70 procent år 2019.

Kombikraftverket i Nådendal.
Enligt Åbonejdens Energiproduktion kommer kraftverket att minska på bolagets koldioxidutsläpp med 420 000 ton årligen. Kombikraftverket i Nådendal. Bild: YLE/ Lassi Lähteenmäki kombikraftverk,Nådendal

Biobränslet kommer från närområdet men från och med 2019 skeppas träflis från bland annat Baltikum till Nådendal.

- Det inhemska biobränslet som används i anläggningen hämtar 30 miljoner euro i årliga inkomster till Åboregionen och har därmed en positiv effekt på sysselsättningen i regionen, säger Tapani Bastman, verkställande direktör för Åbonejdens Energiproduktion.

Kombikraftverket ska ersätta det 50 år gamla kolkraftverket i Nådendal.

Anläggningen kostade 250 miljoner euro att bygga.