Hoppa till huvudinnehåll

Alltför dyrt att dö i Hongkong - onda andar i farten

Urnor i Hongkong.
Begravningsplatserna i Hongkong är proppfulla. Gravarna är vanligen försedda med ett fotografi av den avlidna. Urnor i Hongkong. Bild: Björn Ådahl Hongkong

Företagaren Andy Wong är lättad. Efter en hjärtskärande väntan fick han nyligen äntligen begrava sin far som avled för mer än fyra år sedan.

- Det var obehagligt att inte veta när jag skulle få en gravplats. I värsta fall måste man vänta åtta år, berättar Wong.

Wong kunde ha löst problemet genom att köpa en privat gravplats. De är ändå så dyra att han bestämde sig för att vänta.

- Jag ämnar hjälpa min dotter att skaffa sig en bostad, så det kändes fel att använda mina pengar på en gravplats. Bostadspriserna är så höga att hon aldrig skulle ha råd att köpa ifall jag inte stöder henne, förklarar Wong.

Lönsamma företag, allvarlig brist

Flertalet av Hongkongborna låter nuförtiden kremera sina avlidna anhöriga. Sedan begravs de i urnnischer som ägs antingen av staten eller av privata företag.

Nyligen gjorde ett företag reklam för tre nischer som var till salu för drygt 100 000 euro per styck. Priset chockerade Hongkongborna, för hittills har man brukat få privata nischer för ungefär 50 000 euro.

Begravningsplatser och urnlundar förknippas med onda andar.

- Det är hutlöst. Nischerna är så små att urnorna nätt och jämt ryms in i dem, så räknat per kvadratmeter betalar man ännu mer för en nisch än för våra orimligt dyra bostäder, kommenterar Wong.

I de allmänna urnlundarna är nischerna däremot billiga. Det finns ändå på tok för få sådana nischer, så väntetiderna blir ständigt allt längre.

Andy Wong i Hongkong.
Andy Wong förvarade sin faders aska i sin elektronikbutik. Han tyckte att det var motbjudande att ha urnan i sitt hem. Andy Wong i Hongkong. Bild: Björn Ådahl Hongkong,Kremering,urnor

Omtvistat beslut, långvariga följder

Traditionellt har Hongkongborna föredragit att begrava sina anhöriga i gravar utan att kremera liken. Det finns många jättelika begravningsplatser, men de har länge varit fulla.

En akut brist på mark tvingade den dåvarande brittiska koloniala administrationen att på 1970-talet bestämma att inga nya begravningsplatser längre fick anläggas.

Oroväckande framtid

- I fjol registrerades drygt 45 000 dödsfall i Hongkong. Nästan alla avlidna kremerades.

- Ungefär 30 000 Hongkongbor väntar för närvarande på att få en nisch på en allmän urnlund. Dessutom förvarar begravningsbyråer och andra privatföretag mer än 100 000 urnor som också de förr eller senare ska placeras i en nisch.

- Experter varnar för att efterfrågan på nischer överskrider utbudet med hela 400 000 efter fem år. Experterna befarar att varken Hongkongs administration eller den privata sektorn är förmögen att åtgärda problemet.

- Bristen på urnnischer har fått en del Hongkongbor att överge gamla traditioner genom att strö ut sina anhörigas aska i havet. Det är ändå frågan om en så pass liten minoritet att den inte nämnvärt minskar på efterfrågan på nischer.

- Begravningsbyråer har också börjat marknadsföra urnlundar på andra sidan gränsen i Kina. Där är det betydligt billigare att köpa en nisch än i Hongkong.

- Hittills har få Hongkongbor nappat på byråernas erbjudanden. Ifall bristen på nischer fortsätter att förvärras väntas fler och fler Hongkongbor ändå välja att begrava sina anhöriga i något som många av dem upplever att är ett främmande land.

Hongkong hade översvämmats av kineser som flydde undan den brutala kulturrevolutionen i Kina, och all tillgänglig mark behövdes för att uppföra bostäder för den snabbt växande befolkningen.

Förbudet är fortfarande i kraft. Däremot är det tillåtet att konstruera nya urnlundar.

Andar spökar, fruktad värdeminskning

Hongkongs ledning förpliktade sig år 2010 att konstruera 450 000 allmänna urnnischer under de följande tolv åren. Hittills har ändå bara drygt 3 000 blivit färdiga.

Bristen på gravplatser orsakar mycket psykiskt lidande. För kineserna är det av stor vikt att vörda minnet av sina bortgångna anhöriga.

Det beror i första hand på att en stor del av Hongkongborna är rädda för onda andar. Begravningsplatser och urnlundar förknippas med onda andar, och det uppstår alltid protester när det framkommer att en ny urnlund ska anläggas nära ett bostadsområde.

Till saken hör att bostädernas värde minskar ifall de ligger bredvid en begravningsplats eller urnlund. Få kineser vill köpa eller hyra sådana bostäder.

Urnnisch i Hongkong.
De här nischerna finns på en allmän urnlund. Urnnisch i Hongkong. Bild: Björn Ådahl Hongkong,Kremering
Urnnisch i Hongkong.
De kostar ungefär 300 euro per styck. Urnnisch i Hongkong. Bild: Björn Ådahl Hongkong,Kremering

Betydelsefulla seder, bristfälliga ersättare

Bristen på gravplatser orsakar mycket psykiskt lidande. För kineserna är det av stor vikt att vörda minnet av sina bortgångna anhöriga, och det finns urgamla regler som bestämmer hur familjerna ska gå till väga före och efter begravningarna.

Under två av de viktigaste högtiderna samlas Hongkongborna vid sina anfäders gravar för att rengöra dem och sedan äta en symbolisk måltid tillsammans med dem. Förr kunde familjerna tillbringa hela dagen vid graven, men nuförtiden nöjer sig de flesta med att stanna några timmar.

- Det känns mindre angeläget att besöka en nisch än en riktig grav. Men visst är det bättre än ingenting, konstaterar Wong.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes