Hoppa till huvudinnehåll

Många vill dö hemma – men vårdmöjligheterna i livets slutskede varierar beroende på kommun

Äldre kvinna ligger i en säng.
Äldre kvinna ligger i en säng. Bild: Mostphotos åldringar,hemvård,äldreboende,äldreomsorg,ensamhet,demens,Alzheimers sjukdom

Tillgången till palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede, varierar beroende på var i Österbotten man bor. Det är kommunen som ansvarar för den palliativa vården.

I mellersta Österbotten har läget förbättrats i år tack vare Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.

Bland annat har hemsjukhuset utvidgats till att omfatta hela landskapet. Det gör att man kan få vård i livets slutskede också hemma.

Långa avstånd gör att det ändå kan vara svårt att få vård och hjälp i tid. En del av patienterna måste därför fortfarande föras till hälsovårdscentralens bäddavdelning för att vårdas.

Hemsjukhuset skulle behöva mera resurser

De senare åren har många kommuner i mellersta Österbotten öppnat särskilda terminalvårdsavdelningar inom sjukvården.

Majoriteten av patienterna skulle önska att få dö hemma, men det skulle kräva att hemsjukhuset hade mera resurser, säger Ritva Jämsä som är chef för serviceområdet Allmänmedicinska avdelningstjänster inom Soite.

Särskilda terminalvårdsplatser finns bara i de största kommunerna. I Karleby ökar antalet terminalvårdsplatser nästa år från tre till sju då det nya hälsocentralsjukhuset blir klart.

Då uppfylls det europeiska minimikravet på antal terminalvårdsplatser.

Bra läge i Syd-Österbotten

I Syd-Österbotten är man nöjd med läget inom den palliativa vården, säger Yvonne Wikström, palliativ sjukskötare.

Wikström jobbar mest med cancerpatienter. Hon är anställd av Österbottens cancerförening som samarbetar med Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, K5.

K5 ordnar primärhälsovård i kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Inom K5 sköter man om 90-100 terminalvårdspatienter om året.

- Många väljer att åka in till en avdelning men det varierar. Det beror helt på hur de känner sig tryggast. Det är patientens vilja som gäller, säger Yvonne Wikström.

Viktigt med hjälpmedel och trygghet

Wikström berättar att man diskuterar med både patienten och de anhöriga och ser till att patienten får en så hög kvalitet som möjligt på vården under den sista tiden.

Konkret innebär det att det ska finnas tillgång till hjälpmedel som underlättar.

- En sjukhussäng, en duschstol, möjlighet till smärtlindring vid behov. Det ska finnas trygghet runtomkring, sammanfattar Yvonne Wikström.

Artikeln baseras delvis på en artikel skriven av Yle Kokkola.

Artikeln uppdaterad lördagen den 9 december klockan 11.21 med kommentarer av Yvonne Wikström.

Artikeln rättad lördagen den 9 december klockan 16.09. Wikström är anställd av Österbottens cancerförening som samarbetar med K5.