Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå blir en del av HRT - kommunens pendlare får flera tågturer, men biljettpriset kan höjas mera än beräknat

Y-tåg rullar in på en station, perrongen till vänster.
Sjundeå köper tågturer av Helsingforsregionens trafik så att det ska finnas flera turer att välja mellan. Y-tåg rullar in på en station, perrongen till vänster. Bild: Yle/ Veronica Montén ytåget

Sjundeå är från och med nästa år en del av samkommunen Helsingforsregionens trafik. Det innebär att HRT:s biljetter gäller i Sjundeå. Nu i december inleds också de nya tågturerna till och från Sjundeå.

Sjundeåborna har flera olika sorters biljetter att välja mellan från och med årsskiftet då de tar tåget till och från hemorten.

Det personliga resekortet är förmånligast för dem som reser mycket, uppger Helsingforsregionens trafik (HRT) på sin webbplats.

Det finns ett tryck på att höja biljettpriserna de närmaste åren. Det är bland annat investeringarna i västmetron som kan leda till högre biljettpris.

Snart ett år sedan beslutet i Sjundeå

Det var den 30 januari i år som kommunfullmäktige i Sjundeå beslöt att kommunen ska gå med i samkommunen HRT.

Det betyder att Sjundeåborna kan resa från Sjundeå och sedan i huvudstadsregionen med en och samma biljett.

Det kostar Sjundeå omkring 600 000 euro om året att vara medlem i HRT. Den slutliga prislappen beror på hur många tåg- eller bussturer det körs och hur många passagerare som använder sig av dem.

Människor står på en tågperrong, tågbana till höger, höstlöv på marken.
Tågstationen i Sjundeå. Människor står på en tågperrong, tågbana till höger, höstlöv på marken. Bild: Yle/ Veronica Montén ytåget

Sjundeå beslöt att göra på det här sättet efter att Kommunikationsministeriet och VR i september 2015 meddelade att Y-tåget på kustbanan dras in den 27 mars år 2016.

De nya tågturerna i Sjundeå

Sjundeå får två nya tågturer från och med den 10 december. I slutet av augusti lovade Helsingforsregionens trafik (HRT) att efterlängtade tågturer trafikerar igen.

Det betyder i praktiken att nuvarande tågturer förlängs så att de också trafikerar Sjundeå.

Y-tåget

Y-tåget får en ny avgång från Sjundeå klockan 7.49 som ersätter det nuvarande X-tåget. Tåget är i Helsingfors klockan 8.41.

Ett Y-tåg avgår från Helsingfors klockan 16.22 och är framme i Sjundeå klockan 17.08. Det här gäller måndagar till fredagar.

X-tåget från Helsingfors klockan 15.53 till Kyrkslätt fortsätter att trafikera som vanligt.

U-tåget

I rusningsriktning körs tågturerna till Sjundeå som U-tåg måndag till fredag.

U-tåget klockan 6.47 från Helsingfors avgår nu en minut tidigare, klockan 6.46, och fortsätter till Sjundeå.

Ett U-tåg startar från Sjundeå klockan 17.27. Tåget avgår från Kyrkslätt klockan 17.36 till Helsingfors. Tågen avgår måndagar till fredagar.

Ett medlemskap i HRT betyder att biljetterna gäller i Sjundeå, Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vanda.

Sjundeå kommer att höra till samma biljettzon som Kyrkslätt, alltså närregion 3. Med en närregion 3-biljett kan man resa med en biljett med olika färdmedel till exempel inom Helsingfors.

Olika sorters biljetter

Det finns olika sätt att skaffa sig resebiljetter eller resekort.

Det kan man läsa om på HRT:s webbplats, där ser man på den svenska sidan ännu bara priserna för 2017 (klicka på länken med Biljettpriserna 2017).

Man måste gå till den finska webbplatsen för att se priserna för 2018.

Så här kostar det för Sjundeåbor:

Man kan för det första ha ett personligt resekort och det är det förmånligaste alternativet för den som reser ofta, anser HRT. Under periodbiljettens giltighetstid kan du resa ett obegränsat antal resor.

Till exempel ett kort för vuxna inom närregion 3 på 14 dagar kostar 82,80 euro. För 30 dagar blir det 158,40 euro.

HRT-tåg
Medlemskapet i HRT innebär att Sjundeåborna kan åka med olika tåg med en biljett inom HRT-området. HRT-tåg Bild: HRT pääkaupunkiseudun junakalusto

Alla invånare i HRT-området kan köpa ett resekort.

Studerande, pensionärer och personer med funktionsnedsättningar får rabatt om de bor på en ort som tillhör HRT.

Gäller även för Ingå, Lojo, Hangö och Sjundeå

Kranskommunernas invånare kan också ha ett personligt resekort inom HRT-området.

Det gäller till exempel invånare i Ingå, Lojo, Hangö och Raseborg.

Resekortet kan köpas på olika serviceställen och man måste kunna identifiera sig. Resekorten kan laddas där man köpt dem eller i HRT:s blåa biljettautomater.

Allmän periodbiljett

Sjundeåbor, som alltså hör till närregion 3, kan för det andra ha en så kallad allmän periodbiljett.

Då betalar en vuxen 116,90 euro för 14 dagar, eller 223,60 euro för 30 dagar.

Det finns många andra prisklasser beroende på i vilken ålder du är och om du har rätt till rabatter.

Bild inifrån en stadsbuss. Man ser flera tomma säten och några passagerare.
Lojo-, Ingå- och Hangöbor samt raseborgare kan också köpa HRT-biljetter. Bild inifrån en stadsbuss. Man ser flera tomma säten och några passagerare. Bild: Yle/Mira Myllyniemi buss,buss 23 i helsingfors

Du kan se de olika priserna för närregion 3 (på finska) om du klickar på den här länken och sedan öppnar filen som heter Lippujen hinnat 2018.

Nästan 380 anställda inom HRT

Från och med den 1 januari 2018 är det HRT som ansvarar för passagerarinformationen vid busshållplatserna och på järnvägsstationen i Sjundeå.

Helsingforsregionens trafik är en stor arbetsgivare. I slutet av 2016 hade HRT 373 anställda.

De flesta arbetar med sakkunniguppgifter inom planering av kollektivtrafiken, undersökning och informationssystem samt biljettkontroll.

52 procent av de anställda är kvinnor. De anställdas medelålder är 41,6 år.

HRT:s ekonomi 2016: Det finns ett tryck att höja biljettpriset

Helsingforsregionens trafiks (HRT) resultat för år 2016 visade ett överskott på 18,9 miljoner euro. Det visar årsberättelsen för 2016.

Det beror på att antalet passagerare ökade, lägre bränslekostnader, räntor som fortfarande är låga och måttliga löneförhöjningar.

Verksamhetsintäkter 2016

 • Sammanlagt 641,7 miljoner euro. Det här överskred den justerade budgeten med 10,6 miljoner euro (1,7 procent).
 • Verksamhetsintäkterna består till 51,6 procent av biljettintäkter och 45,8 procent av kommunandelar. Övriga intäkter bestod bland annat av statliga stöd och intäkter från kontrollavgifter.
 • Biljettintäkterna var sammanlagt 331,4 miljoner euro. De överskred budgeten med 9,5 miljoner euro.
 • Kommunandelarna var sammanlagt 293,8 miljoner euro.

Verksamhetsutgifter 2016

 • Sammanlagt 613,7 miljoner euro. 40,5 miljoner euro mindre än budgeterat.
 • 586,2 miljoner euro (95,5 procent) av verksamhetsutgifterna består av köp av tjänster.

Biljettpriset kan höjas

Det finns ett tryck att höja HRT:s biljettpriser de kommande åren, står det i årsberättelsen 2016. Det beror på att verksamhetsutgifterna beräknas öka med över 15 procent fram till 2019.

Det är i synnerhet Ringbanan och västmetron som ökar infrastrukturkostnaderna.

HRT:s och kommunernas ekonomi påverkas också av den allmänna ekonomiska utvecklingen.

De stora investeringarna i infrastruktur och den allmänna ekonomiska utvecklingen skapar ett tryck att höja biljettpriserna mer än vad höjningen av den allmänna kostnadsnivån skulle förutsätta under de kommande åren, sägs det i årsberättelsen.

HRT:s grunduppgift är att utveckla och erbjuda smidiga och pålitliga reselösningar för kundernas behov.

Det gör man genom att:

 • Ansvara för utarbetandet av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ).
 • Planera och ordna kollektivtrafiken inom sitt verksamhetsområde samt främja kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar.
 • Upphandla buss-, spårvagns-, metro-, färje- och närtågstrafiktjänster.
 • Godkänna kollektivtrafikens taxa-och biljettsystem samt kollektivtrafikens taxor.
 • Ansvara för marknadsföringen av kollektivtrafiken och passagerarinformationen.
 • Ordna biljettförsäljningen och ansvara för biljettkontrollen.

År 2016 gjordes sammanlagt ungefär 367 miljoner resor i HRT:s trafik.

Det var mest populärt att åka buss. Bussturerna utgjorde över hälften av alla kollektivtrafikresor.

Mål: Du ska välja kollektivtrafik

I årsberättelsen för 2016 kan man läsa att visionen för 2025 är att kollektivtrafiken är det första valet för invånarna.

Det sägs också i årsberättelsen att Helsingforsregionen år 2025 är vägvisare för intelligent, hållbart och tryggt resande.

Just nu är det Suvi Rihtniemi som är vd och lotsar bolaget fram till de visionerna.

Suvi Rihtniemi, HSL:n toimitusjohtaja, 20.10.2017
Suvi Rihtniemi, vd för HRT. Suvi Rihtniemi, HSL:n toimitusjohtaja, 20.10.2017 Bild: Markku Pitkänen / YLE Västmetron,Suvi Rihtniemi

HRT:s styrelse har 14 medlemmar. Platsfördelningen i styrelsen bestäms utifrån andelarna av medlemskommunernas grundkapital.

 • Risto Rautava (Saml) är ordförande för styrelsen.
 • Styrelsen består av fem representanter från Samlingspartiet.
 • De gröna har tre medlemmar i styrelsen.
 • Socialdemokraterna tre medlemmar.
 • Sannfinländarna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet har en medlem var.

Läs också