Hoppa till huvudinnehåll

Fiskeavgifterna stiger nästa år

Nyfångad torsk
Nyfångad torsk Bild: Yle torsk,Gadus morhua morhua,fisk (livsmedel),fiske,fiskare

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om att höja fiskevårdsavgiften från årsskiftet.

Fiskevårdsavgiften för ett helt år höjs till 45 euro (nu 39 euro), för sju dygn till 15 euro (nu 12 euro) och för ett dygn till 6 euro (nu 5 euro).

Intäkterna från fiskevårdavgifterna har sjunkit mer än beräknat och antalet betalda avgifter har minskat under en längre tid.

- Speciellt har antalet årsavgifter sjunkit, säger överinspektören Roni Selén vid Forststyrelsen.

Dessutom har antalet fritidsfiskare minskat med en fjärdedel under 2000-talet berättar Selén.

- Det är också möjligt att många låter bli att betala avgiften, fastän de fiskar, tror Selén.

Intäkterna från fiskevårdsavgifterna har varit omkring två miljoner euro mindre än man räknat med.

Man kan börja betala fiskevårdsavgifterna i Forststyrelsens närbutiker och i R-kioskerna kort efter att lagen har stadfästs.

Fiskevårdavgiften är obligatorisk för alla fiskare mellan 18 och 64 år, utom om de fiskar bara med metspö, pilk eller strömmingshäckla.

Yle, pressmeddelande