Hoppa till huvudinnehåll

Förskolebarnen i Karis och Pojo kan flytta - staden vill ha bättre förskolor

Daghemsbarn vid Kila daghem i Karis i Raseborg.
Förskoleverksamheten i Karisområdet skulle koncentreras till vissa enheter enligt förslaget. Daghemsbarn vid Kila daghem i Karis i Raseborg. Bild: Yle/Monica Slotte förskola

Förskolan i Raseborg ska bli bättre. Staden planerar därför att satsa på färre förskolor.

Alla barn som börjar i en viss skola, ska gå i förskola tillsammans på samma ställe.

Tanken är nu att testa den nya modellen i Karis- och Pojoområdet.

Beslutet brådskar eftersom barn ska anmäla sig till förskolan redan i början av året.

Bildningsnämnden tar ställning till förslaget på tisdag (12.12).

Barnen kan hamna i olika daghem

För familjerna kan det betyda att yngre och äldre barn i samma familj går i olika daghem.

Också för personalen kan reformen innebära flyttningar.

För Ekenäsområdet föreslås att förskolenätet utreds under våren.

Stora variationer

Raseborg har i år 24 förskolor varav 17 är svenskspråkiga.

Gruppernas storlek varierar från två elever i Bromarv till 27 i Österby.

En del av dem har en barnträdgårdslärare och andra har bara en.

Tanken är nu att alla förskolor ska ha två barnträdgårdslärare.

S:t Karins svenska förskola med Maria Engblom som läser högt
Förskolan ska vara en inkörsport till skolvärlden. S:t Karins svenska förskola med Maria Engblom som läser högt Bild: Yle/Monica Forssell s:t karins svenska förskola

De förskolor som enligt förslaget skulle verka i Karis-Pojo-området från hösten 2018 är

  • Katarinaskolans förskola i Labyrintens daghem
  • Kiilan koulus förskola i Kila daghem
  • Billnäs skolas och Klinkbackan koulus förskolor i Billnäs daghem/Pinjaisten päiväkoti
  • Pojo kyrkoby skolas och Kirkonkylän koulus förskola i Pojo daghem/Pohjan päiväkoti
  • Fiskarin koulus förskola på Fiskars daghem
  • Svartå skolas och Mustion koulus förskolor på Svartå daghem/Mustion päiväkoti

För förskolorna i Billnäs och Pojo utreds också om de kunde flytta in i sin skola.

Ett komprimerat förskolenät ska hjälpa skapa en jämlik förskoleverksamhet för alla barn i Raseborg.

Samtidigt förbättras samarbetet mellan förskolan och skolan.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland