Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler kommuner och företag har jämställdhetsplan - lagen trädde i kraft 2015

Möte i arbetsrum
Möte i arbetsrum Bild: Mostphotos chefer,kvinnor,män,arbetsliv,arbete,jämställdhet,team,konferens,work (thermodynamics),Teamwork.com,discussion,kolleger,jobb

23 kommuner i Finland och två landskapsförbund har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet. Och nu hänger också Korsholm på.

Arbetsplatser med minst 30 personer ska ha en plan för att främja lika behandling.

Nu börjar arbetet med att utforma Korsholms kommuns jämställdhetsplan.

- På kort sikt är det bara ett ställningstagande. Men på lång sikt har vi som mål att skapa ett jämställt samhälle, säger initiativtagaren Ida-Maria Skytte (SFP).

Ida-Maria Skytte
Ida-Maria Skytte. Ida-Maria Skytte Bild: Yle/Anna Ruda Korsholm,Ida-Maria Skytte

Som ett första steg mot jämställdhet har Korsholm nu undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

- Man visar att man undertecknar den här deklarationen och att man tar ställning och man visar att det finns ett problem med jämställdheten och att man väljer att satsa på jämställdhetsarbete, säger Skytte.

Ny lag år 2015

Diskrimineringslagen trädde i kraft år 2015 och sedan början av året har regionförvaltningsverket börjat övervaka företagens planer för likabehandling,

Enligt Nina Holm överinspektör på Vasa arbetarskyddsdistrikt har alla företag inte en plan för främjande av likabehandling enligt diskrimineringslagen.

Om det konstateras att arbetsgivaren har försummat sina skyldigheter, meddelas arbetsgivaren en anvisning eller uppmaning i inspektionsberättelsen.

På teknikkonsultföretaget Citec i Vasa har man sedan några år en jämställdhetsplan.

Michael Smirnoff, marknadsförings- och kommunikationsdirektör vid Citec.
Michael Smirnoff. Michael Smirnoff, marknadsförings- och kommunikationsdirektör vid Citec. Bild: Yle/Anna Ruda Citec,michael smirnoff

- Jämställdhetsplanen är en del av Citec Groups globala kompetensutvecklingsplan och den visar också att kvinnor genom våra olika karriärmöjligheter når till lika grad som män, olika roller inom Citec. Nästan 30 procent av våra förmän är kvinnor, säger Michael Smirnoff, marknadsförings- och kommunikationsdirektör vid Citec.

Kvinnor i mansdominerad bransch

På Citec i Finland jobbar ungefär 400 ingenjörer, av dem är 30 procent kvinnor. De anställda representerar också nästan 30 olika nationaliteter.

- I vardagliga arbetssituationen tänker man knappast på att det är en kvinna eller någon med en annan nationalitet än man själv som man arbetar med. Det gör kanske att diskussionsklimatet är väldigt positivt utifrån kompetens och inte kön nödvändigtvis, säger Smirnoff.

Av de österbottniska kommunerna har ännu inte Karleby, Kaskö, Kronoby, Larsmo och Vörå undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Skytte säger att jämställdheten inom Korsholms kommun ser ut som i de flesta andra kommuner.

- Jag tror att Korsholm är en ganska normal kommun ändå om man ser på Finland i stort. Vi har mest kvinnor som kanslister och mest män inom tekniska sektorn, säger Skytte.

Varför har det blivit så?

- Där är väl nog stereotypa könsroller som ligger bakom det. Männen ska fokusera på byggande och kvinnor mer på sekreterarjobb och många fler kvinnor har vi ju inom bildningssektorn, säger Skytte.

Enligt Skytte skulle det vara bra med mera mångfald inom kommunen.

- Så att man får så många olika åsikter som möjligt, säger Skytte.

Krävs det någonting extra av er för att få kvinnorna att stiga i karriären på Citec?

- En grundförståelse och det kan lika väl gälla män som är till exempel småbarnsföräldrar och behöver flextid. Vi ser att andelen pappor som tar pappaledigt är mycket större idag än den var för fem, tio år sedan, säger Smirnoff.

Möjligheter för småbarnsföräldrar

Flextid, möjlighet till deltid eller att jobba hemifrån är några sätt för Citec att hjälpa sina anställda som har småbarn hemma.

- Allt fler väljer att jobba hemifrån och för oss spelar de mindre roll var arbetet görs, bara man kommer överens med sin förman och det fungerar rent praktiskt, säger Smirnoff.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten