Hoppa till huvudinnehåll

Hangö stad vände trenden – siktar på plusresultat för tredje året i rad

Hangös södra centrum sett från vattentorner
Det ljusnar för Hangös ekonomi. Men staden dras ännu med negativ inflyttning och en allt äldre befolkning. Hangös södra centrum sett från vattentorner Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Hangö,vinter,Östra hamnen,stadshus,söder

Hangö stad har lyckats råda bot på sin dåliga ekonomi. I fjol gjorde staden ett plusresultat och i år tros plusset bli nästan två miljoner euro. Målet är ett överskott också i nästa år.

Hangö stad har klarat av att bryta den negativa trenden med att år efter år gå på minus.

En stor orsak till att tiderna förbättrats är att det går väldigt bra för kommunala Hangö hamn.

Hamnen har haft en betydande roll för att stabilisera Hangös ekonomi, konstaterar stadsdirektören Denis Strandell.

- Hamnen är en stor inkomstkälla för staden och den sysselsätter också många.

Han beskriver hamnen som en motor för Hangö stads tillväxt.

Det är också tack vare inkomster från hamnen som staden nu för första gången på länge kan minska på sin skuldbörda.

Tomtförsäljning gav klirr i kassan

Hangö stad uppskattas i år gå två miljoner på plus tack vare försäljningen av tomten på Fabriksudden, som inbringade en miljon i stadens kassa.

Dessutom har skatteintäkterna ökat.

Regatta Resorts bostäder på Fabriksudden i Hangö.
Hangö stad sålde en tomt på Fabriksudden till Regatta Resorts i oktober. Regatta Resorts bostäder på Fabriksudden i Hangö. Bild: Marica Hildén / Yle fabriksudden bostäder

Arbetet med att sänka kostnaderna fortsätter också i nästa år. Då siktar staden på att gå 600 000 euro på plus.

Men för att kunna gå på plus krävs också ett tufft ekonomiskt grepp och det tillåter inte stora investeringar.

När man inte har pengar så måste man prioritera

Hangö stad ska investera för knappt 3,7 miljoner euro i nästa år och det är en summa som är långt ifrån behovet i staden.

Renoveringsbehovet uppgår till över sex miljoner euro.

- När man inte har pengar så måste man prioritera. Vi försöker göra det bästa av situationen och hålla det i skick som absolut måste, säger Denis Strandell.

Rådgivningen renoveras för två miljoner

Den största enskilda investeringen i nästa år är renoveringen av rådgivningen.

Den syns ändå inte i budgeten för nästa år eftersom arbetena görs med en för Hangö ny finansieringsmodell, så kallad ”sale and lease back”.

Det går ut på att staden säljer rådgivningen till ett bolag som renoverar huset. Sedan förbinder sig staden att hyra huset av bolaget för en längre tidsperiod.

Samma modell har grannkommunen Raseborg använt sig av tidigare.

En annan stor investering i Hangö är underfarten vid järnvägen vid Korsmansgatan.

Hangö stad har vikt 2,5 miljoner för projektet under de tre kommande åren.

Staden har också reserverat en 1,3 miljoner euro för hälsocentralens renovering och 1,5 miljoner för renoveringen av skolbyggnaden i Hagaparken år 2018-2020.

Inte längre kriskommun

Hangö har tidigare kategoriserats som kriskommun men är inte det längre.

Staden har ett överskott i den rent kommunala delen av ekonomin. Utfaller budgeten för 2018 som den ska så kommer det också att bli ett överskott i koncernen.

Till koncernbolagen hör Hangö hamn, turismföretaget Hansea och hyreshusen.

- Vi är inte ute ur problemen men vi har lärt oss hantera dem. Situationen har stabiliserats och det ser bra ut, säger Denis Strandell.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell sitter i en stol vid ett bord. Bakom honom står Juha Kuittinen, Elisabeth Kajander, Karl-Erik Gustafsson och Jukka Takala.
Denis Strandell (sittande i stolen) och hans kollegor i ledningsgruppen: Juha Kuittinen, Elisabeth Kajander, Karl-Erik Gustafsson och Jukka Takala. Hangös stadsdirektör Denis Strandell sitter i en stol vid ett bord. Bakom honom står Juha Kuittinen, Elisabeth Kajander, Karl-Erik Gustafsson och Jukka Takala. Bild: Malin Valtonen / Yle Hangö,Västnyland,karl-erik gustafsson

Ett av problemen som Hangö fortsättningsvis har är att staden tappar befolkning. I fjol minskade Hangöborna med 200 personer och i år är siffran över 100.

Stadsdirektör Strandell uttrycker ändå mer oro för den stigande åldersstrukturen i Hangö. Hangöborna blir allt äldre och i dagsläget har staden sju procent mer pensionärer än en kommun i genomsnitt i Finland.

Fram till år 2030 beräknas antalet 75-plussare nästan fördubblas i Finland.

För Hangös del blir det riktigt problematiskt om den arbetsföra befolkningen fortsätter att minska i den takt som under de senaste åren.

- Skattebetalarna blir för få i förhållande till dem som kostar lite mera, säger Strandell.

Pengar för marknadsföringen av en datacentral

För att staden inte ska hamna i den besvärliga sitsen behövs nya, yngre Hangöbor.

För att människor i arbetsför ålder ska lockas till Hangö behövs nya jobb och det har staden vikt pengar för i budgeten för nästa år.

I budgeten finns för första gången pengar för marknadsföring av en datacentral. Hangö hoppas den vägen locka modern industri till staden.

Fullmäktige i Hangö godkände budgeten på sitt möte på tisdagen (12.12).

Artikeln uppdaterades 13.12.2017 klockan 13.00 med informationen om att Hangö inte längre klassas som en kriskommun samt att fullmäktige godkände budgeten på tisdagskvällen.

Läs också