Hoppa till huvudinnehåll

Rapport: Flera företag i Finland hjälper med skattesmitning – Keva anklagas för att undvika skatter

500-eurossedlar med ett mynt med skattebyråns logo på.
500-eurossedlar med ett mynt med skattebyråns logo på. Bild: Yle Uutisgrafiikka skatteflykt,skatteparadis,beskattning,pengar,sedlar,mynt,skattebyrå,skatteplanering

Medborgarorganisationen Finnwatch har utrett vilka företag i Finland som hjälper företag och organisationer med skatteplanering.

Rapporten visar att det finns tiotals företag som erbjuder tjänster för skatteplanering.

En stor del av dessa håller sig inom ramen för vad som anses vara acceptabelt men det fanns också företag som sysslade med ren skattesmitning.

En del av företagen uppgav att domstolar i Finland i vissa fall har bedömt att deras planer anses vara skattesmitning. Ett tjugotal internationella rättsfall listas också i rapporten.

Finnwatch bedömer att verksamheten inom branschen är brokig och regleringen bristfällig. Dessutom är det i Finland lagligt att hjälpa till att kringgå skatt.

– Utan advokater och banker som planerar och förverkligar skattereglering skulle det inte finnas skatteparadisverksamhet som skadar samhället. Trots det är det i Finland lagligt att assistera med skattesmitning, säger Finnwatchs verksamhetsledare Sonja Vartiala.

I Finland finns det fyra stora internationella företag som erbjuder ett stort urval av tjänster, bland annat skattehjälp. De här företagen är EY (tidigare Enrst&Young), KPMG, Deloitte och PwC.

Enligt Finnwatch-rapporten har samtliga fyra företag assisterat med aggressiv skatteplanering och till och med skattesmitning i flera länder.

Ett problem som Finnwatch också lyfter upp är att rättegångshandlingar som gäller skattefrågor inte är helt offentliga i Finland. Bristen på öppenhet bidrar till att aktörer som sysslar med skatteplanering inte tvingas fram i ljuset.

Keva undviker skatter med hjälp av fastighetsfond

Finnwatch rapporterar att Finlands största pensionsbolag Keva undviker skatter med hjälp av en fastighetsfond i Storbritannien.

Keva har placerat 56,7 miljoner euro i en fond vid namn Rockspring UK Value II, som gör investeringar i fastigheter. Enligt Finnwatch kommer bolaget undan skatter via ett holdingbolag som grundats på skatteparadisön Jersey.

Holdingbolaget i sin tur skaffar fastigheter i Storbritannien via ett skrivbordsbolag.

Systemet innebär att inga skatter betalas i Storbritannien eftersom bolaget på Jersey inte behöver betala skatt på fastighets- eller ränteinkomster från Storbritannien.

På så vis betalar inte heller Keva från skatt.

Företagen som hjälpt Keva med skatteplaneringen är PwC och KPMG.

Keva: Helt vanlig fondinvestering

Enligt Keva är det fråga om en normal internationell fondinvestering. Flera andra internationella investerare, så som pensionsfonder, har investerat i samma fond.

Keva säger att företaget också måste se till att pensionsansvarsfonden är säker. Investeringens värde var vid tiden för avslut betydligt större än inköpspriset: 342 miljoner pund, det vill säga nästan 390 miljoner euro.

Keva påpekar att fondens villkor är samma för alla investerare, och inte planerade specifikt för Keva. Bolaget uppger att det inte har bett om några specialsystem för struktur eller beskattning.

Dessutom är Keva enligt inkomstskattelagen ett skattefritt samfund i Finland, uppger bolaget. Skattefrihet är också utgångspunkten för de internationella fastighetsinvesteringar bolaget äger.

Finnwatch: Gör det olagligt att hjälpa till med skattesmitning

Inom EU diskuterar man som bäst ett direktiv angående hur man ska meddela om gränsöverskridande skattesystem.

Enligt Finnwatch borde internationella skattesystem bli offentliga. I nuläget måste man meddela om sådana system endast om deras huvudsakliga syfte är att få skattefördelar.

Multinationella bolag har redan nu skyldighet att nationsvis rapportera om skatter och andra ekonomiska uppgifter i olika länder.

Uppgifterna är ändå inte offentliga och de berör endast företag med en omsättning på över 750 miljoner euro.

Finnwatch förespråkar att assistans med skatteflykt borde förbjudas i lag och sanktioneras. Den här typen av lagstiftning togs i bruk i Storbritannien i år.

EU-parlamentets PANA-kommitté var inne på samma linje i en färsk rapport. I den föreslogs att revisionsverksamhet kunde skiljas från skatterådgivning så att samma företag inte kan erbjuda båda tjänsterna.

PANA-kommittén grundades efter att panamapappren läckte ut och avslöjade över 200 000 bolag som var verksamma i skatteparadis. Bland företagen fanns 60 stycken med kopplingar till Finland.

Finnwatch uppskattar att Finland årligen förlorar 430-1 400 miljoner euro i samfundsskatt till följd av aggressiv skatteplanering.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel skriven av Stina Brännare.

Läs också