Hoppa till huvudinnehåll

Avfallsmängderna i Skärgårdshavet ökade

Håll Skärgården Rens nya avfallsinsamlingsfartyg Roope i hamnen i Pärnäs.
Roopes första säsong till havs har varit lyckad. Håll Skärgården Rens nya avfallsinsamlingsfartyg Roope i hamnen i Pärnäs. Bild: Yle/Linus Hoffman avfallshantering,avfallssortering,problemavfall,Roope,avfallsinsamling

Mängden avfall som som samlades in i Skärgårdshavet ökade jämfört med förra året, meddelar föreningen Håll Skärgården Ren som sköter avfallsinsamlingen från öarna i Skärgårdshavet.

Det här är tack vare Håll Skärgården Rens nya och större servicefartyg som togs i bruk under sommaren.

Effektivare sopinsamling

Fartygets förbättrade kapacitet har underlättat arbetet avsevärt. Det behövs färre tömningar under körningarna, vilket har minskat på kostnaderna och också på personalens belastning.

Säsongen avslutades i början av december och fram tills dess hade servicefartyget Roope samlat in 1 500 kubikmeter avfall. Det här är en ökning på 450 kubik från förra året.

Också andelen sorterat avfall har ökat, vilket tyder på att intresset för att sortera sopor har ökat i skärgården, säger man vid Håll Skärgården Ren.

Servicefartyget Roope börjar trafikera igen i månadsskiftet april-maj nästa år.