Hoppa till huvudinnehåll

Billigare dagvård i Åbo och Pargas

Barn leker med legobitar.
Barn leker med legobitar. barn (familjemedlemmar),familjer,legobitar,leka

Barnfamiljer i både Åbo och Pargas kan nästa år se framemot sänkta dagvårdsavgifter i och med den ändring i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken som träder i kraft vid årsskiftet.

Klientavgifterna sänks i synnerhet för familjer med små och medelstora inkomster och för familjer med flera barn, eftersom avgiften för det andra barnet sjunker. Avgiften är högst 50 procent av avgiften för det första barnet. Syskonrabatten för de följande barnen är 80 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Avgifterna bestäms utifrån familjens inkomster och storlek samt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik är även framöver 290 euro i månaden.

För en familj med bruttoinkomster på totalt 5900 euro per månad och två barn sjunker avgifterna med över 1200 euro per år.

Inom den kommunala dagvården i Åbo kommer 922 barn att omfattas av den nya prissättningen och 21 inom familjedagvården.

Ärendet behandlades i onsdags i nämnden för fostran och undervisning i Åbo och i bildningsnämnden i Pargas .