Hoppa till huvudinnehåll

Första slaget om nätneutraliteten står i USA - "kriget har bara börjat"

Amerikanska flaggan och en stiliserad bild av internet
Den amerikanska nätneutraliteten står inför stora förändringar Amerikanska flaggan och en stiliserad bild av internet USA,flagga

I torsdags röstade telekommunikationsverket Federal Communications Commission, FCC, i USA om kontroversiella ändringar i landets nätneutralitetsregler enligt förväntat resultat. Det markerar slutet på en lång process och början på en ny sådan.

Den omdebatterade omröstningen i USA handlar i korthet om att FCC, under ledning av Ajit Pai, har beslutat sig för att skaka om de regler i USA som handlar om att internetleverantörer ska hantera all internettrafik likvärdigt.

olika företagssymboler som finns på internet
Många befarar att de nya nätneutralitetsreglerna kommer att ge vissa företag fördelar över andra på nätet olika företagssymboler som finns på internet internet,företag

Förändringarna innebär också att FCC överlämnar ansvaret att övervaka att internetleverantörerna inte missbrukar den här friheten till ett annat statligt organ, Konkurrens- och konsumentverket FTC.

Kritiker påpekar att FTC saknar förebyggande makt och bara kan agera när ett fel redan har begåtts. Dessutom, menar man, är definitionen på vad dessa fel är så pass luddig att det ger utrymme för rätt mycket juridiskt finlir.

Man är, säger kritikerna, i praktiken utlämnad till internetleverantörernas välvilja, och den enda gång de hamnar under lupp är om de uppenbart bryter mot någon regel.

Argumentet för en avreglering är att marknadens krafter kommer att balansera upp eventuella ojämlikheter och ge nya aktörer en chans att ta sig in och erbjuda kunder nya alternativ.

I praktiken, menar motståndare till förslaget, är det dock de stora internetleverantörerna AT&T, Verizon och Comcast som styr, och kommer att använda sig av regeländringarna för att reglera nättrafiken och öka sina inkomster.

amerikanska dollarsedlar
Telekomlobbyn i USA är effektiv, och kritikerna menar att politiker låtit sig köpas i neutralitetsfrågan amerikanska dollarsedlar Bild: Yle/Seppo Sarkkinen amerikansk dollar,valuta

Många små företag och startups bekymrar sig också eftersom olika rater och avgifter för att få åtkomst till bättre bandbredd kan hämma de här företagens verksamhet och ge dem svårigheter att mäta sig med större aktörer.

Nätneutralitetens gryning

Nätneutralitetsprincipen i USA, så som den ser ut innan omröstningen, har sitt ursprung i perioden då telefonnätverket var under telebolaget AT&T:s monopol. I ett försök att luckra upp det här och skydda företagsverksamhet som var beroende av ett nätverk som inte plötsligt kunde utsättas för AT&Ts godtycke, infördes vissa regleringar under 1970-talet.

gammal dator
Tanken på ett fritt nätverk har funnits en längre tid gammal dator datorer

Något senare dök de första fröna upp till det som skulle bli dagens internet, och en starkare tanke om att nätverkets användning skulle avgöras av de som använder det istället för de som tillhandahåller det, fick fäste.

Tanken om det neutrala nätverket aktualiserades under åren kring millennieskiftet när snabbare internetförbindelser blev ett fenomen. Operatörer som tillhandahöll kabel-TV och telefoni kände pressen från tjänster som gav tillgång till telefoni över nätet.

Barack Obama talar under demokraternas partikonvent.
De nuvarande nätneutralitetsreglerna befästes under Obamaadministrationen Barack Obama talar under demokraternas partikonvent. Bild: EPA/SHAWN THEW Barack Obama,Obama,USA,demokraternas partikonvent,Demokratiska partiet i USA,Philadelphia

Efter en del spänning, manövrerande och turer i domstolar uppdaterades neutralitetsprinciperna ytterligare, och efter att filmstreamingtjänster som Netflix dök upp på marknaden och föranledde nya tvister om bandbredd och avgifter, landade man slutligen 2015 i den version av nätneutralitetsprincipen som nu alltså står inför nya förändringar.

Ett år av kampanjer

Diskussionen om nätneutralitetens väl och ve under FCC:s nya ledarskap har pågått en längre stund, men har gått hetare ju närmare omröstningen kom. I somras ordnades aktioner av diverse organisationer och företag, som bland annat Netflix, Google och Facebook, till nätneutralitetens försvar, under parollen ”Battle for the net”.

Även populära politiska humorprogram som John Oliver’s Last Week Tonight har tydligt markerat sitt stöd för motståndet mot förändringarna.

Nyligen gick en grupp av internetvärldens stora namn ut och höjde sina röster mot omröstningen och menade att den borde ställas in eller skjutas upp.

Bild på John Oliver
John Oliver har vid flera tillfällen uppmanat till protest mot FCC:s ändringar i nätneutraliteten Bild på John Oliver Bild: � www.splashnews.com/ All Over Press John Oliver

Samtidigt har mer eller mindre officiella kampanjer pågått på nätet under en längre tid.

Under en av de här, fylldes internetforumet Reddits huvudflöde med bilder på senatorer i olika delstater som påstods antingen stå bakom eller gå emot nätneutralitet i USA.

Det hela föranleddes troligen av en artikel på internetsajten Verge, där de rapporterade om kongressledamöter som mot viss ersättning valt att rösta för ett förslag att slopa regler som skulle förhindra att insamlat datamaterial från privatpersoner kunde säljas vidare.

Ajit Pai

I ett uttryck för sin frustration över FCC:s strävan att, som många ser det, bädda för de rika att styra över nätinnehåll och sko sig rejält på kuppen, har en del onlineaktivister valt att fokusera sin ilska på FCC:s nuvarande ordförande Ajit Pai.

Bild på FCC:s ordförande Ajit Pai
Ajit Pai har fått symbolisera lobbyismens mörkaste sida Bild på FCC:s ordförande Ajit Pai Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press Ajit Pai

Indiskättade Ajit Pai, utbildad advokat med en bakgrund från bland annat just telekombolaget Verizon och senare diverse statliga poster, har anklagats för att gå internetleverantörernas ärenden.

Under de senaste månaderna har Pai, bland annat på internetforumen Imgur och Reddit, blivit föremål för hån i form av bilder med diverse texter, så kallade memes, med allt från diverse könsord till formuleringar som antyder att Pai borde utsättas för samma behandling som Osama bin Laden eller värre.

Kvinna håller protestskylt på gatan
Motståndare till ändringarna har protesterat både online och på gatorna Kvinna håller protestskylt på gatan Bild: imago/Levine-Roberts/ All Over Press medborgaraktivitet,Nätneutralitet,The Business

Vissa har till och med tagit steget ut från nätet och trakasserat Pai och hans familj. Skyltar har bland annat satts upp i området där Pai bor med olika meddelanden riktade till hans barn, som ”Din pappa dödade demokratin”. Pai själv har också fått ta emot rasistiska kommentarer och hot.

Alla har en åsikt

En av de många turerna kring nätneutralitetsfrågan handlar om hur FCC har hanterat själva diskussionen om ändringsförslaget. Under våren öppnade FCC för möjligheten att låta medborgarna lufta sina åsikter kring den föreslagna omställningen online, och en flod av kommentarer strömmade in som slutligen fick FCC:s hemsida att kollapsa.

Händer som skriver på en dator.
Botar, enklare automatiseringsprogram, misstänks ha stått för en del av de återkommande kommentarerna på FCC:s hemsida Händer som skriver på en dator. Bild: Andrey Popov data,hacker,Laptop,internet,Hacking,Spy,Lösenord,Virus (film)

Problemet, visade det sig, var att mängder av de kommentarer som kom in var identiska, skickade från samma e-mailadresser och i många fall olovligt använde sig av andras namn, både levandes och dödas. Ett stort antal kommentarer kom dessutom från utländska adresser, bland annat Ryssland.

Justitiekansler Eric Schneiderman från New York, började titta närmare på ärendet men möttes av motstånd från FFC som vägrade att lämna ut närmare dokumentation eller att ta bort de fejkade kommentarerna från hemsidan.

Kommentarerna i sig gav stöd åt både de som var för och emot nätneutralitetsändringen, men Schneiderman menade att det inte var kommentarernas innehåll som var det stora problemet, utan att de förvrängde möjligheten för medborgare att göra sina röster hörda på ett trovärdigt sätt.

Bild på advokaten Eric Schneiderman
Eric Schneiderman har i ett halvår ögnat sig åt att reda ut kommentarshärvan på FCC:s hemsida Bild på advokaten Eric Schneiderman Eric Schneiderman

I ett försök att få ett grepp om omfattningen av falska kommentarer satte Schneidermans avdelning upp en hemsida där folk på egen hand kunde kontrollera om deras namn använts i felaktigt syfte.

Forskningscentret Pew konstaterade i slutet av november i en studie att mer än hälften, 57 procent, av samtliga 21,7 miljoner offentliga kommentarer på hemsidan kom från temporära eller falska e-mailadresser och att de innehöll missvisande eller falsk information.

Kriget har bara börjat

Med tanke på uppsjön av uppmärksamhet kan man få intrycket att den amerikanska nätneutralitetsprincipens öde avgörs för evigt den 14 december. Men riktigt så enkelt är det inte.

FCC:s styrelse har fem medlemmar, varav Ajit Pai är en, och Pai beräknas få med sig två av de övriga för att få majoritet. De två medlemmarna i FCC:s styrelse som röstar emot förändringen kommer sannolikt att inleda diverse processer för att flika in överklaganden, ändringsförsök och liknande, som i sin tur kräver bemötanden av Ajit Pai.

Bild på amerikansk domarklubba som ligger på en lagbok
Efter omröstningen är en hel del juridiska förvecklingar att vänta Bild på amerikansk domarklubba som ligger på en lagbok rättslära,USA,domarklubba

Det är också sannolikt att tjänsteleverantörer och andra aktörer som är missnöjda med beslutet kommer att ta till juridiska medel för att påverka eller helt stoppa de nya reglerna. Det finns stora chanser att ärendet hamnar hos någon av de federala appellationsdomstolarna.

Att sedan avgöra vilken av dessa som faktiskt ska hantera ärendet, och alla juridiska krumbukter som det i sin tur innebär, förlänger processen ytterligare.

USA:s högsta domstol  i huvudstad Washington i april 2017
I första hand är det en apellationsdomstol som handskas med nätneutralitesfrågor, men ärendet kan gå vidare till USA:s högsta domstol USA:s högsta domstol i huvudstad Washington i april 2017 Bild: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS Högsta domstolen,USA:s högsta domstol,USA

I princip träder de nya reglerna i kraft kring årsskiftet, men det kan finnas skäl för internetleverantörerna att hålla igen ett tag ändå. Under den juridiska processens gång kan internetleverantörernas agerande påverka domslutet, så det finns en god möjlighet att de inte kommer att utnyttja eventuella friheter de nya reglerna ger, eftersom det kan skjuta deras sak i sank på längre sikt.

Förutsatt att ärendet inte dessutom går vidare till högsta domstolen, vilket är en spelplan med helt egna regler och tidsramar, kan processen innan någonting faktiskt träder helt i kraft ta över ett år.

Och det här förutsätter att appellationsdomstolen inte ändrar någonting – det är nämligen fullt möjligt att de ändrar, förtydligar eller rentav stoppar de nya reglerna helt.