Hoppa till huvudinnehåll

Borgå planerar stordepå i Stadshagen – parkarbetarna måste ut från Ånäshallen

Borgå stads depå på Typografvägen
Det är möjligt att parkavdelningen flyttar till Borgå stads depå på Typografvägen 6 i Stadshagen. Borgå stads depå på Typografvägen Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,byggnader,parkerade bilar

Parkavdelningen i Borgå drabbas också då Ånäshallen stänger. En flytt till stadens depåområde i Stadshagen kan bli aktuell.

- Vi har känt oss lite bortglömda, säger Inkeri Tarkiainen, ansvarig trädgårdsmästare vid Borgå stad.

Hon syftar på diskussionen om Ånäshallen i offentligheten. Hallen ska stängas inom kort, men det som mest har diskuterats är vad som ska hända med idrottslokalerna i huset.

Dålig inneluft

Det är ändå ett faktum att också parkavdelningen använder en stor del av det gula huset. Dessutom har man en depå intill.

- Vi använder mer än hälften av Ånäshallen. Vi har våra personalrum där och dessutom en maskinverkstad.

Över 20 fastanställda arbetar på området året runt och sommartid handlar det om omkring 40 personer.

Ånäshallen har lidit av inneluftsproblem och är i dåligt skick. Bildningsnämnden beslöt i torsdags att de idrottsgrenar som har funnits i huset ska flytta till ersättande lokaler vid årsskiftet.

Främst handlar det om utövare av kampsporter, som ska flytta till studenthusen på västra åstranden. En del idrottsverksamhet flyttar också till Borgå idrottshalls nedre sal.

Borgå stads depå på Typografvägen
Borgå stads depå på Typografvägen Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,typografvägen i borgå

Oklart vad som ska hända

Ånäshallen ska enligt beredningstexten till bildningsnämnden vara tom senast 1.5.2018. Frågan är vad som i så fall händer med parkavdelningen.

Enligt stadsarkitekt Markku Partanens uppgifter finns det inget slutligt datum för när parkavdelningen ska vara ute ur huset, men stadens tjänstemän planerar att flytta parkverksamheten till Stadshagen.

- Vi har en depå där redan nu och meningen är att vi ska utvidga verksamheten.

Under nästa år ska en behovsutredning och projektplan göras upp. Efter det kommer frågan till politisk behandling.

- Vi ska utreda vilka alla enheter som ska slås ihop. Det handlar om synergier gällande utrustningen och bilar, säger han.

Skylkt för Borgå stads depå på Typografvägen
Skylkt för Borgå stads depå på Typografvägen Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,skylt,typografvägen i borgå

Ny depå i Stadshagen?

Staden tänker sig att till exempel parkenheten, underhållstjänsterna och idrottstjänsternas service i framtiden ska finnas i Stadshagen.

Den nuvarande byggnaden på platsen skulle behöva utvidgas, men i det här skedet kan Partanen inte kommentera kostnaderna.

- Vi måste först utreda hur effektivt byggnaden kan användas.

Enligt Tarkiainen har parkavdelningen tidigare fått information om att man ska få flytta från Ånäshallen 2020.

Hon tycker att det skulle vara en bra lösning att få flytta till Stadshagen.

15 grader inomhus

Tarkiainen känner inte till att de anställda vid parkavdelningen skulle ha haft symptom av inneluften i Ånäshallen. Däremot vet hon att huset inte är i bästa skick.

- Temperaturen i våra personalrum har varit cirka 15 grader på morgonen, säger hon.

När Ånäshallen väl står tom har en rivning av den diskuterats inom staden, men byggnaden är skyddad.

En rivning är alltså inte aktuell förrän staden i så fall har fått lov till den.

Borgå parkavdelnings depå måste också flytta från Ånäshallen
Borgå stads parkavdelning ser ut att få flytta från området vid Ånäshallen (arkivbild). Borgå parkavdelnings depå måste också flytta från Ånäshallen Bild: Yle/Sune Bergström borgå parkavdelnings depå