Hoppa till huvudinnehåll

Nu river Raseborg det omstridda hamnmagasinet i Norra hamnen i Ekenäs

Ett gammalt gult magasin med en uteservering omgärdad av staket och fönster.
Hamnmagasinets framtid har debatterats livligt i Raseborg. Ett gammalt gult magasin med en uteservering omgärdad av staket och fönster. Bild: Yle/Malin Valtonen Ekenäs,Västnyland,nattklubben ettan

Byggnaden där den tidigare nattklubben Number One höll till i Norra hamnen i Ekenäs rivs nu. Vecka 51, som börjar den 18 december, inleds rivningsarbetet.

Istället ska företaget Opportunito bygga nytt i hamnen. Opportunito vann stadens anbudstävling för tomten.

Företaget ska enligt sina planer bygga en högklassig restaurang- och cafébyggnad som ger hela hamnområdet ett lyft.

Enligt planerna ska den nya byggnaden vara klar inför sommarsäsongen år 2019. Byggarbetena inleds våren 2018.

Tillstånd

Raseborgs byggnadstillsynsmyndighet har beviljat rivningslov och stadens planläggningsenhet har beviljat undantagslov.

Staden har upphandlat rivningsarbetet.

Frågan om rivningen har väckt debatt då museimyndigheterna har klassat hamnmagasinet som värdefullt.

Raseborgs stad meddelar att rivningsarbetet innebär ökad lastbilstrafik till och från platsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland