Hoppa till huvudinnehåll

USA:s ekonomi växer inte tack vare utan trots Trump - överhettning och recession hotar

New York-börsen den 4 december 2017.
New York-börsen den 4 december 2017. New York-börsen den 4 december 2017. Bild: EPA-EFE/JUSTIN LANE börser,USA,New York (staden)

Den ekonomiska tillväxten i USA har i år överträffat prognoserna.
Tillväxten har varit snabb sedan i våras och mot slutet av året har börsen nått nya rekordhöjder.

Det ser därmed ljust ut för president Donald Trump med tanke på att en starkare ekonomi var ett av hans viktigaste vallöften inför presidentvalet i fjol.

Finanskoncernen Nordea har analyserat effekterna av Trumps tid vid makten. Chefsstrategen Lippo Suominen vid Nordeas egendomsförvaltning har en klar åsikt då man frågar om tillväxten är Trumps förtjänst.

- Tillväxten har huvudsakligen inträffat trots Trump. USA:s ekonomi och världshandeln förstärktes redan innan Trump blev vald. Trumps förtjänst är att han inte har vänt utvecklingen till det sämre.

Lippo Suominen säger att början av det här året karaktäriserades av uteblivna resultat. Ingenting hände trots att Trump hade yviga vallöften. Nu händer det däremot saker i och med republikanernas skattereform, säger han.

- Skatterean är en stor sak. Den hjälper företag och privatpersoner och den stimulerar ekonomin i USA. Det här är den första betydande framgången för Trump.

Lippo Suominen är chefsstrateg vid Nordeas egendomsförvaltning
Lippo Suominen Lippo Suominen är chefsstrateg vid Nordeas egendomsförvaltning porträtt,Nordea,strategi,Lippo Suominen

Enligt planerna ska företagsskatten sänkas från 35 till 20 procent. Den amerikanska företagsskatten har varit hög jämfört med andra länder. Dessutom skulle inkomstskatterna sänkas måttligt.

Skattereformen anses gynna i synnerhet företagen och höginkomsttagarna.

Eventuell recession kring 2020

Om skattereformen godkänns kan man räkna med att den amerikanska ekonomin växer ännu snabbare än för närvarande.

Samtidigt finns det en risk för att ekonomin överhettas.

Många frågar sig om det är rätt tid att stimulera nu då en lång period av ekonomisk uppgång har lett till att ekonomin är i bra skick.

- Trump anser att det är rätt tidpunkt. Förstås finns här en risk för överhettning, det vill säga arbetskraftsbrist. Det skulle höja lönerna och centralbanken skulle tvingas dra åt svångremmen mer än vad som skulle vara önskvärt. Det skulle innebära slutet för högkonjunkturen, men det här är inte omedelbart förestående, säger Suominen.

En eventuell recession anses möjlig tidigast om något år.
Problemen kan hopa sig i slutet av det här årtiondet eller i början av 2020-talet. Högkonjunkturen har pågått länge och ser ut att fortsätta ännu nästa år, men i något skede brukar recessionen komma.

Följer börsen och ränteutvecklingen

Trumps ekonomiska politik påverkar läget även i Finland. Tack vare tillväxten i USA drar exporten både i Europa och i Finland.

Suominen anser att det lönar sig att följa de ekonomiska signalerna från USA.

Börsen är en termometer som visar hur man tror att ekonomin kommer att utvecklas. Om börsen stiger finns det en stark tro på framtiden.

Suominen rekommenderar vidare att man håller ett öga på räntorna.

Den amerikanska centralbanken Fed har i och med högkonjunkturen skärpt sin penningpolitik och har höjt räntan måttligt några gånger i år. Suominen bedömer att den här utvecklingen fortsätter nästa år eftersom det lönar sig att normalisera räntenivån under en högkonjunktur.

Risken finns att man i en överhettad ekonomi höjer räntan mer än vad man tänkt sig. Om räntorna börjar stiga kan det leda till problem i denna värld med hög skuldsättning, säger Suominen.

Artikeln är baserad på Yle Uutisets artikel skriven av Susanna Siironen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes