Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsbördan blev för tung för personalen - Kårkulla ändrar sitt fusionsbeslut i Ekenäs

Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs.
Jag trivs mycket bra, säger Gun-Britt Lindholm som har ett eget vardagsrum med sovalkov vid Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs. Lindholm uppger att hon ofta umgås med andra brukare i husets gemensamma vardagsrum. Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs. Bild: Malin Karlberg/Yle Västnyland,Ekenäs,Kårkulla samkommun,hälsovård,Kråkulla samkommuns enhet Österby boende

Två grupphem på olika adresser orsakade sjukskrivningar bland personalen och ledde till för mycket jobb för en enhetschef. Samkommunen Kårkulla därför tar tillbaka sitt beslut att slå ihop enheter i Ekenäs.

Österby serviceenhet i Ekenäs blir två avdelningar med varsin enhetschef. Enheten har fungerat med en chef sedan år 2013 då Kårkulla omorganiserade sina avdelningar.

Trots benämningen enhet ligger byggnaderna för grupphemmen på olika adresser.

Kårkulla samkommuns boende på Brogränd i Ekenäs.
Kårkulla samkommuns boende på Cylindergränd i Ekenäs. Kårkulla samkommuns boende på Brogränd i Ekenäs. Bild: Malin Karlberg/Yle Västnyland,Kårkulla samkommun,hälsovård,brogränd i ekenäs

På adressen Cylindergränd finns boendena Brogränd 1 och Brogränd 2.

Ungefär en kilometer därifrån, på Böningsvägen, finns Österby seniorboende.

Tillsammans har grupphemmen kallats Österby serviceenhet.

Katten Pedro bor på Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs.
På Österby seniorboende bor också katten Pedro. Katten Pedro bor på Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs. Bild: Malin Karlberg/Yle Västnyland,Kårkulla samkommun,katt,Kråkulla samkommuns enhet Österby boende

Efter uppspjälkningen ansvarar en enhetschef för Brogränd 1 och Österby seniorboende.

En annan enhetschef har hand om Brogränd 2.

Arbetsbördan blev för stor

Orsakerna till uppspjälkningen är bland annat att flera enhetschefer har slutat då de har haft för mycket arbete.

Sammanlagt har grupphemmen nästan 30 personer i personalen och knappt 40 personer som brukare.

- Uppdelningen är det bästa som händer. Man har kunnat konstatera under en längre tid att Österby serviceenhet är för stor. Arbetsmängden för en enhetschef har varit för stor, säger regionchefen i Västra Nyland Trude Jansson-Wenberg som har berett ärendet för samkommunens styrelse.

Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs.
Samkommunen Kårkullas grupphem Österby seniorboende vid Böningsvägen i Ekenäs. Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs. Bild: Malin Karlberg/Yle Kårkulla samkommun,Västnyland,hälsovård,Kråkulla samkommuns enhet Österby boende

Någon brist på nya enhetschefer kommer Kårkulla inte att ha. Ansökningstiden gick ut den 15 december.

- Vi har många bra sökande, säger Jansson-Wenberg.

Ytterligare en enhetschef i förebyggande syfte

Spjälkningen av Österby serviceenhet har föregåtts av hög sjukfrånvaro och omsättning av personalen.

- I tiderna har det varit mycket sjukskrivningar. Det är ett kvinnodominerat jobb och våra kroppar är inte alltid gjorda för de tunga lyften och skiftesarbetet, säger vikarierande enhetschef Ann Bäckman.

Vikarierande enhetschef Ann Bäckman vid Kårkulla samkommuns boenden i Ekenäs.
Vikarierande enhetschef Ann Bäckman ska efter årsskiftet utveckla Kårkullas dokumenteringssystem. Vikarierande enhetschef Ann Bäckman vid Kårkulla samkommuns boenden i Ekenäs. Västnyland,Kårkulla samkommun,ann bäckman

- Uppdelningen är i förebyggande syfte. Har man en chef till som kan vara med och utveckla och stöda personalen hoppas vi att sjukskrivningarna blir färre. Vi får också mera tid för de enskilda brukarna. säger Bäckman.

Kårkulla samkommuns boende på Brogränd i Ekenäs.
Kårkulla samkommuns boende Brogränd vid Cylindergränd. Från grupphemmet vid Cylindergränd åker många brukare på dagverksamhet Kårkulla samkommuns boende på Brogränd i Ekenäs. Bild: Malin Karlberg/Yle Västnyland,hälsovård,Kårkulla samkommun,brogränd i ekenäs

Bäckman uppger att det främst har varit problem med kvällsskiftena på Brogränd.

- Man har inte möjlighet att jobba dag på Brogränd för att våra brukare är på dagverksamhet. Arbetspassen har inte gått ihop med personalens livssituation.

Ann-Mari Lindholm på Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs.
Jag stickar mycket och nu lagar jag en halsduk och sockor, säger Ann-Mari Lindholm som har sitt rum i Österby seniorboende. Lindholm berättar att hon om dagarna ibland spenderar tid med sin stödperson vilket ger omväxling då de åker ut från grupphemmet. Ann-Mari Lindholm på Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs. Bild: Malin Karlberg/Yle Västnyland,Kårkulla samkommun,hälsovård,Ann-Mari Lindholm

Kårkulla ska effektivera informationsgången

Efter ett år som vikarierande enhetschef ska Bäckman arbeta med ett projekt som utvecklar samkommunens dokumenteringssystem.

Ville du inte fortsätta som enhetschef?

- Jag sökte projektarbetet redan för en tid sedan. I och med omorganiseringen har det tagit längre tid. Jag skulle gärna ha fortsatt som enhetschef och speciellt när det blir mindre enheter, säger Bäckman.

Ett av två vardagsrum på Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs.
Att dela upp avdelningen ger oss mera tid att sköta dag till dag-verksamheten. Nu går mycket tid åt till administration, säger enhetschef Ann Bäckman. Ett av två vardagsrum på Kårkulla samkommuns boende i Österby i Ekenäs. Bild: Malin Karlberg/Yle Västnyland,hälsovård,Kårkulla samkommun,Kråkulla samkommuns enhet Österby boende

- Dokumentering ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker mycket om att fundera ut lösningar för hur man effektivt samlar in information, säger Bäckman.

- Det kan handla om hur man dokumenterar brukarnas hälsa; vilken doktor eller tandläkare de går till, samt när de har gått och hur det har gått. Informationen samlas på ett ställe så att man nästa gång vet hur det gick.