Hoppa till huvudinnehåll

Svårt för anställda att ta upp dålig inomhusluft på arbetsplatsen - många upplever diskriminering

Kvinna andas vid öppet fönster.
En bra inomhusluft är ingen självklarhet på alla arbetsplatser. Illustrerande bild. Kvinna andas vid öppet fönster. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press/BURGER/PHANIE/REX andning,andas

Arbetstagare som känner symptom som kan vara kopplade till dålig inomhusluft är rädda för att inte bli tagna på allvar.

Inomhusluften är dålig på många arbetsplatser, men det är inte alltid lätt för anställda att ta upp problemen.

Personer som lider av luftproblemen upplever diskriminering, framkommer i en undersökning som gjorts vid Tammerfors universitet.

Vid social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy har man också märkt att de som rapporterar om sina symptom inte alltid blir tagna på allvar.

- Alla anställda vill inte tala om saken, de vill inte hamna i trubbel, säger arbetsmiljöexperten Kaija Ojanperä.

Symptomen av dålig inomhusluft är också ofta individuella. En person som talar om sina problem tas kanske inte på allvar ifall andra inte har fått symptom.

Man andas via inhalator.
Fuktskador i byggnader kan leda till astma och andningssvårigheter. Illustrerande bild. Man andas via inhalator. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press/VOISIN/PHANIE astma,kvalitet av inomhusluft

Informationen kan också gå trögt framåt på arbetsplatsen, säger Ojanperä. Informationen om resultaten av undersökningar av arbetsplatsens inomhusluft informeras inte alltid öppet till de anställda.

Informationen är särskilt viktig för de som genomgår en undersökning om arbetsrelaterad sjukdom.

Undersökningen går inte framåt om man inte får mätningsresultat från arbetsplatsen och om man inte kan bedöma ifall inomhusluften har ett samband med den anställdas symptom.

- Vissa har varit tvungna att be om uppgifter från företagshälsovården. Arbetsgivaren vill kanske inte berätta om undersökningarna, för att de anställda inte ska bli oroliga. Ovetskapen ökar ändå oron bland arbetstagarna, säger Ojanperä.

Diskriminerande attityder

Enligt studien vid Tammerfors universitet upplever de som rapporterar om mögel på arbetsplatsen mest diskriminering.

26 procent av dem sade att de upplevt diskriminering när det gällde chefernas och andra anställdas attityder mot dem. Siffran är dubbel jämfört med de som inte hade rapporterat om inomhusproblemen.

Ventilationsrör
Fungerar ventilationen? Dålig ventilation kan leda till dålig inomhusluft. Arkivbild. Ventilationsrör Bild: YLE/Sofi Nordmyr ventilation,ventilationsrör

Anställda upplevde också diskriminering i fråga om fördelningen av arbetspassen och hur informationen om arbetspass förmedlas, säger Eerika Finell som är universitetslektor i socialpsykologi och som lett undersökningen.

- De som deltog i undersökningen upplevde att arbetsplatsen undanhöll information om problemen.

Som material för studien användes anställdas skriverier om problemen med inomhusluften och Statistikcentralens stora arbetsförhållandeenkät från år 2013.

I den frågades informanterna också om erfarenheter av bristfällig ventilation, mögel och diskriminering.

Fakta: Vissa får svåra symptom, andra inte

  • I Statistikcentralens undersökning om anställningsförhållanden ansåg 37 procent av löntagarna att arbetsplatsens inomhusluft påverkar arbetet.
  • Cirka 4 900 personer svarade på undersökningen år 2013.
  • En dryg tiondel av de som svarade på undersökningen misstänkte att det fanns mögel i deras arbetsmiljö.
  • Lika många ansåg att den bristfälliga ventilationen orsakade väldigt mycket eller ganska mycket besvär.
  • Arbetets fysiska nackdelar som buller, kyla eller att man måste lyfta tunga saker är vanligare, medan dålig ventilation är ett undantag i svaren. Chefer och anställda lider lika mycket av problem med inomhusluften.
  • Människor kan få olika symptom av dålig inomhusluft och vissa får inga symptom alls.
  • Inomhusluften försämras av till exempel brister i ventilationen, mögel, utsläpp från byggmaterial och otillräcklig städning.

Finell säger att man inte kan dra direkta slutsatser om orsak-verkanförhallandet på basis av statistik.

- Diskrimineringsupplevelserna kan delvis bero på att anställda i en hotad situation lättare märker alla sorters sprickor i interaktionen med kollegerna.

Risk att bli utan

Arbetstagarnas symptom eller orsaken bakom symptomen utreddes inte i studien, utan undersökningen fokuserade på löntagarnas upplevelser.

Enligt vårdrekommendationer är fuktskador i en byggnad en riskfaktor för astma och andningssvårigheter, men man har inte kunnat påvisa någon "mögelhussjukdom". Patienten har ändå rätt att få vård.

Byggtekniska undersökningar kan också behövas och de kan vara i enlighet med arbetarskyddslagen om man misstänker att det finns fuktskador i byggnaden.

Ojanperä anser att det är viktigt att man i tid söker nya arbetslokaler för en anställd som visar symptom. Situationen kan bli så svår att personen tvingas ta en långvarig sjukledighet.

Grönvägg som ska hålla inomhusluften bra.
En grönvägg kan hålla inomhusluften bättre. Grönvägg som ska hålla inomhusluften bra. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist grönväxter,grönvägg

- Det kan vara väldigt svårt för en anställd som lider av problem med inomhusluften att få en diagnos om arbetsrelaterad sjukdom, eftersom endast astma identifieras som en yrkessjukdom. Ifall Folkpensionsanstalten tolkar att en person inte är arbetsoförmögen utan bara oförmögen att arbeta på just den arbetsplatsen kan personen bli utan sjukpenning. I värsta fall blir personen helt utan stöd.

Text: FNB

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes