Hoppa till huvudinnehåll

Barnakuten i Karleby fortsätter – föräldrarna är nöjda

Infotavla välkomnar till barnjouren på centralsjukhuset i Karleby.
Infotavla välkomnar till barnjouren på centralsjukhuset i Karleby. Infotavla välkomnar till barnjouren på centralsjukhuset i Karleby. Bild: Yle/Juha Kemppainen Soite,soites barnakut

Erfarenheterna av pilotprojektet med en skild barnakut vid centralsjukhuset i Karleby är goda- så goda att Soites styrelse fortsätter med projektet till början av juni i det här skedet.

Barnakuten startade i oktober med statlig finansiering i tre månader, nu tar Soite samkommun över det ekonomiska ansvaret för den fortsatta verksamheten och målet är att barnakuten kunde bli en permament verksamhet vid centralsjukhuset.

Hälften av patienterna är klara inom en timme

Feedbacken från föräldrar och patienter har varit mycket positiv på barnakutens verksamhet. Väntetiderna har förkortats avsevärt. enligt de enkätundersökningar som gjorts under pilotprojektets gång.Så här långt så är över hälften av patienterna färdigt behandlade och kan gå ut genom dörren inom en timme. Timmen omfattar alltså både vänte-och behandlingstid.

överläkare Andreas Blanco Sequeiros och serviceområdeschef Heidi Pettersson
Överläkare Andreas Blanco Sequeiros och serviceområdeschef Heidi Pettersson överläkare Andreas Blanco Sequeiros och serviceområdeschef Heidi Pettersson akutvård,heidi pettersson

- Hälften av patienterna har fått prata med en läkare eller sjuksköterska inom fem minuter och 80 procent är klara inom två timmar, säger serviceområdeschef Heidi Pettersson

Två viktiga skäl till kortare väntetider

Barnakuten innebär som namnet säger att barnen har separerats från de vuxna och har en en egen linje, det är det viktigaste skälet. Det andra skälet till kortare vänte-och behandlingstider är att föräldrarna ringer i förväg till telefonrådgivningen som kan ge besked om när det lönar sig att komma till mottagningen.

- Det är trevligare att vänta hemma än hos oss, säger Heidi Pettersson.

Barnakuten skall i framtiden inte kosta extra

Målet för Soite är att barnakuten inte skall förorsaka extra kostnader åt medlemskommunernna, verksamheten skall rymmas inom helhetsfaktureirngen till kommunerna. Pilotprojektet fortsätter fram till början av juni och i maj kommer frågan om en fortsättning upp till behandling i Soite i samband med behandlingen av tilläggsbudgeten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten