Hoppa till huvudinnehåll

Finland avråds från internetröstning vid allmänna val - tekniken inte tillräckligt avancerad ännu

Närbild av händer som använder en bärbar dators tangentbord.
Närbild av händer som använder en bärbar dators tangentbord. Bild: Mostphotos bärbara datorer,datorer,laptop

Finland bör inte införa internetröstning vid allmänna val - riskerna med systemet är större än fördelarna. Det anser den arbetsgrupp vid justitieministeriet som utrett förutsättningarna med röstning på nätet.

Arbetsgruppen menar att det tekniskt sett skulle vara möjligt att bygga upp ett system för internetröstning. Men tekniken är ännu inte tillräckligt avancerad, fastslår gruppens rapport som offentliggjordes på tisdag eftermiddag.

Bland annat är det besvärligt att kontrollera att rösterna ges, samtidigt som man garanterar valhemligheten.

En väljare borde få något slag av verifikat på att han eller hon har gett sin röst, och att rösten räknas i oändrad form. Men systemet kan inte ge något verifikat, eftersom det skulle kunna användas för påtryckning eller försäljning av röster.

Tron på systemet kan ta skada

Arbetsgruppen ser också risker för att valresultatet manipuleras eller valförrättningen störs genom överbelastningsattacker.

Den största risken, enligt arbetsgruppen, vore att förtroendet för själva systemet rubbades. För att undergräva förtroendet kan det räcka med att det sprids falsk information och rykten.

Vid röstning med traditionella valsedlar kan rösterna räknas och kontrolleras, och det minskar misstankarna om manipulering av valresultatet.

Vid internetröstning är det inte möjligt med en separat kontrollräkning av rösterna för att hitta och rätta fel som eventuellt skett vid rösträkningen. Man måste helt enkelt lita på systemets egen information.

Liten inverkan på valdeltagandet

Arbetsgruppen ger inte mycket för teorin att möjlighet till internetröstning ökar valdeltagandet. Enligt arbetsgruppen skulle nätröstandets inverkan på valdeltagandet vara liten - det visar erfarenheterna och undersökningar i länder som utnyttjat elektronisk röstning.

Närmast skulle internetröstning vara till hjälp för personer som har det långt till vallokalerna, i synnerhet utlandsfinländare. Även vissa grupper av funktionshindrade skulle lättare kunna rösta självständigt via internet.

Enligt arbetsgruppens uppskattning skulle det kosta 32 miljoner euro att bygga upp ett system för internetröstning, som skulle användas i 15 år.

Digitalisering erbjuder många möjligheter

Men trots att arbetsgruppen i dagens läge avråder från att införa internetröstning, framhåller dess rapport att utvecklingen och digitaliseringen av valsystemet också medför nya möjligheter.

Till exempel kunde det skapas nya typer av digitala verktyg för deltagande i kommunerna. Elektroniska verktyg kunde göra beslutsprocesserna synligare

Arbetsgruppen konstaterar att man i fortsättningen aktivt ska följa upp internationella erfarenheter av och exempel på digitalisering av valförrättningen.

Samarbetet mellan valorganisationerna i de nordiska länderna borde utvecklas, eftersom man i Norden traditionellt har lagt högt värde på valens allmänna tillförlitlighet.

Även justitieministern vill vänta

Justitieminister Antti Häkkänen (saml) anser att det i dagens läge inte finns förutsättningar att ta i bruk nätröstande vid allmänna val. Han tänker därför inte verka för systemets införande.

Häkkänen tog på tisdagseftermiddagen emot arbetsgruppens utredning. Han ser allvarligt på de hotbilder som rapporten målar upp - manipulering av valresultat, störande av röstningsproceduren och brott mot valsekretessen.

- Om hotbilderna blir verklighet, innebär det förutom stora kostnader också att medborgarnas förtroende grusas. Utgående från arbetsgruppens rapport är det klart att säkerheten vid nätröstning inte är tillräckligt bra i dagens läge. Jag tänker därför inte verka för att nätröstande införs, lydde Häkkänens slutsats.

Ministern konstaterade att det breda förtroendet för valsystemet bör upprätthållas. Samtidigt framhöll han vikten att följa med den tekniska utvecklingen på området.

- Framstegen inom IT är snabba. Vi är med om utvecklingen genom att utnyttja ny teknik för att få medborgarna att delta.

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val