Hoppa till huvudinnehåll

Lagmansgården i Pedersöre får fortsätta men frågan är var

Skolhemmet Lagmansgården i Östensö, Pedersöre
Skolhemmet Lagmansgården i Östensö, Pedersöre. Skolhemmet Lagmansgården i Östensö, Pedersöre Bild: Yle/Kjell Vikman skolhem,Pedersöre

Institutet för hälsa och välfärd, THL, tog in skolhemmet Lagmansgården i Pedersöre i sina planer för 2018 på sitt möte i fredags. Det betyder att skolhemmet får fortsätta men frågan är var.

Lagmansgårdens chef Carl-Johan Strömberg kommer nu tillsammans med THL, statliga Senatsfastigheter och Pedersöre kommun att så fort som möjligt starta en diskussion om placeringen av skolhemmet.

Skolhemmet har funnits i 117 år på sin nuvarande plats i Pedersöre.

Två placeringsalternativ

Problemet med den nuvarande placeringen i Östensö är att Lagmansgårdens huvudbyggnad är oändamålsenlig och kräver omfattande renoveringar. De beräknas kosta minst fem miljoner euro.

- Det här stora huset är inte värt att renovera, det är bortkastade pengar och fast man gör det blir det inte bra och nya fastigheter måste vi ha, säger Carl-Johan Strömberg som är chef på Lagmansgården.

Det andra alternativet som diskuterats men som byborna i Östensö motsätter sig är en flytt av Lagmansgården till byns skola. Då skulle skolan behöva en utbyggnad med avdelningsboenden för skolhemmets elever.

Östensö skola
Östensö skola. Östensö skola Bild: Yle/Kjell Vikman Pedersöre,skolor

Det sannolika är i så fall att kommunen hyr ut skolan och bygger boendet som hyrs ut till statliga Senatsfastigheter som i sin tur hyr ut åt Lagmansgården som är ett av fem statliga skolhem i landet.

- Det här alternativet är ett bra alternativ för oss, vi får en kompakt enhet för skola och boende, säger Carl-Johan Strömberg.

Det andra alternativet skulle kombineras med att eleverna från Östensö skulle lämna sin nuvarande skola och flytta ihop med eleverna från Bennäs skola i ett nybygge som man ännu inte vet exakt var det skall placeras.

Den nuvarande Bennäs skola är trång och har problem med inneluften och tanken är att kommunen i så fall avstår från att renovera och bygga ut den skolan och satsar på ett nybygge.

Vad händer nu?

Carl-Johan Strömberg vid Lagmansgården fick besked på måndagen från THL att diskussioner om fastigheterna bör inledas så fort som möjligt med berörda parter.

- Vi hoppas att vi inom 2-3 år har fastighetsfrågan klar oberoende var det blir.

Kan man inte bygga ut på Lagmansgårdens nuvarande tomt?

- Det beror på vad man gör med de hus som finns, skall vi betala för de gamla husen och bygga ut nytt så blir hyreskostnaden så stor att det inte går att få nån ekonomi i det.

Vad säger beslutsfattarna?

Greger Forsblom (SFP) är styrelseordförande i Pedersöre. Han vill inte i det här skedet ta klar ställning för nåt av de båda alternativen.

- Vi måste ta hänsyn till opinionen i Östensö och också ha en djupare dialog, säger Greger Forsblom.
Vi vill inte heller bidra till att skolhemmet eventuellt stängs.