Hoppa till huvudinnehåll

Österbottningarna mår bättre än tidigare anser experter

Nedretorget i Vasa.
Nedretorget i Vasa. Nedretorget i Vasa. Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vasa,folk på stan

Experter anser att befolkningen i de österbottniska landskapen mår bättre. Det visar en undersökning där 353 personer ombads värdera befolkningens välfärd.

Välfärden bland befolkningen i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten utreddes genom en expertenkät under mars och april 2017.

I undersökningen "Välfärdsbarometern för de österbottniska landskapen 2017" utvärderar 353 experter befolkningens välfärd, läget inom välfärdstjänsterna och deras utveckling

Dessa experter representerar kommunernas centrala verksamhetsområden, arbets- och näringsförvaltningen, polisen, räddningsväsendet, Folkpensionsanstalten, de evangelisk-lutherska församlingarna samt social- och hälsovårdsorganisationer.

Välmåendet förbättrats

- Befolkningens välmående överlag är just nu på en rätt hög nivå och har förbättrats kontinuerligt de senaste åren, säger Arto Rautajoki, ordförande för styrgruppen för välfärdsbarometern.

Den övergripande välfärdssituationen för befolkningen utreddes med hjälp av följande fråga: Hur uppfattar ni välfärdens helhetssituation för befolkningen inom ert verksamhetsområde just nu på en skala från 1 (dålig) till 5 (god)?

Av alla svarande ansåg hälften att välfärdens helhetssituation var på nivå 4. Det gick att urskilja skillnader mellan landskapen; i Södra Österbotten ansåg 11 procent av de svarande att den övergripande välfärdsituationen var på den högsta nivån, i Mellersta Österbotten 15 procent och i Österbotten 25 procent.

Den övergripande välfärdssituationen för befolkningen jämfördes med motsvarande fråga som ställdes 2009 och 2012. Resultaten visade att det har inträffat en liten förbättring.

Missbruk, arbetslöshet och ensamhet problem

Det finns ändå mycket som behöver förbättras. Välfärdsutmaningar finns i synnerhet i familjer med ensamförsörjare samt bland arbetsoförmögna och missbrukare. Också arbetslöshet ses som ett problem i alla tre landskapen.

Bland studerande, invandrare, låginkomsttagare, bostadslösa och överskuldsatta har välfärden ändå förbättrats något under de senaste åren.

I Österbotten trodde var femte tillfrågad att möjligheterna att påverka samhället kommer att bli sämre under de kommande fyra åren. I alla tre landskap lyftes dessutom ensamhet fram som ett betydande enskilt problem som väntas bli värre under de närmaste fyra åren.

Läs också