Hoppa till huvudinnehåll

Plugga vid ÅA: Offentlig förvaltning

Linnéa Henriksson och Mats Ekebom.
Linnéa Henriksson och Mats Ekebom från ämnet Offentlig förvaltning Linnéa Henriksson och Mats Ekebom. Bild: YLE/ Niclas Lundqvist Åbo Akademi,offentlig förvaltning,mats ekebom

Plugga vid ÅA: Offentlig förvaltning. Inom ämnet offentlig förvaltning kollas särskilt samspelet mellan politik och förvaltning

Ett välfungerande samhälle behöver en välskriven lagstiftning, kloka beslutsfattare och noggranna ekonomer. Det behöver också en förvaltning som tolkar lagstiftningen, tar fram alternativ att besluta om, verkställer beslut och organiserar service som ryms inom de ekonomiska ramarna. Offentlig förvaltning handlar om hur politiska beslut bereds, verkställs och uppföljs.

Ämnet offentlig förvaltning vid Åbo Akademi är särskilt inriktat på samspelet mellan politisk och förvaltning, på den offentliga förvaltningen på alla nivåer. Ämnet håller sig nära den nordiska statsvetenskapliga traditionen.

Mer jordnära än många andra ämnen

Universitetslärare Linnéa Henriksson forskar i kommunala beslutsfattare och kommunal serviceproduktion. Hon är allt mer intresserad av kommuner som språkmiljöer, om hur kommunen och dess politik påverkas av att den är tvåspråkig.

Ämnet offentlig förvaltning är mer jordnära och praktiskt än exempelvis filosofi, hävdar Linnéa Henriksson. Man kan inte sitta och teoretisera ovan molnen.

- Man måste åtminstone ta verkligheten i beaktande. Och konstatera att verkligheten kanske inte är så renodlad som man i teorier gärna vill låta påskina.

Tidigt samhällsintresserad

Mats Ekebom är sjätte årets student inom ämnet offentlig förvaltning. Han blev ursprungligen intresserad av samhällslära redan i gymnasiet och fick reda på att det fanns statsvetenskap att studera vid Åbo Akademi.

- Då var det speciellt statskunskap jag fick reda på.

Efter armén började Mats Ekebom studera statskunskap men uppfattade den som väldigt akademisk och teoretisk.

- Det var inte riktigt som jag hade tänkt att det skulle vara och började sedan istället med offentlig förvaltning.

Pappersbuntar men också teorier

Det var den påtagliga praktiskheten som gjorde intryck på Mats Ekebom. Är det alltså protokoll och budgetar och andra konkreta tjocka buntar av papper man hanterar?

- Det också, men inte enbart det. I många fall använder sig offentlig förvaltning och statskunskap av samma teorier. Men fokus blir mer jordnära för att det ofta handlar om institutioner som människor själva kan ha erfarenhet av.

Ämnet "vinner i längden"

Offentlig förvaltning lär också vara ett ämne som ”vinner i längden”, säger Linnéa Henriksson.

- Det är väldigt sällan nittonåringar kommer till Åbo Akademi och säger att dom har planerat att studera offentliga förvaltning. De flesta har inte ens vetat om ämnets existens innan de kommer till universitetet.

Däremot är det äldre studenter som söker sig till ämnet. Det finns också en magisterlinje, där man kan avlägga det mesta på distans. Det kan handla om människor med helt andra examina eller som har en kandidatexamen som de vill bygga på med en magisterexamen.

Ofta märker folk i arbetslivet att det är just den typ av kunskap som offentlig förvaltning ger som behövs i deras verksamhet.

- Vi strävar till att uppmuntra studenterna att använda de kunskaper de har från annat håll.

Studenter med väldigt olika bakgrund

Och de som kommer för att studera offentlig förvaltning har mycket olika bakgrund och kunskaper. I vissa fall kan förvaltning då verka väldigt abstrakt. Det finns, säger Linnéa Henriksson, studenter som aldrig har skött ärenden själva.

- Nog finns det nittonåringar som kommer direkt efter gymnasiet och aldrig har funderat på hur systemen fungerar. Det finns också sådana som kommer och helt enkelt tycker att det är dötrist.

Kommunerna är väldigt olika

Ämnet studerar alltså kommunala och politiska processer och hur de förverkligas. Hur olika är de då i kommunerna, i till exempel Åbo och Pargas?

- De har samma skyldigheter, men är av hemskt olika storlek. När man exempelvis organiserar undervisning kan man konstatera att det behövs lika många lärare per barn i Åbo som i Pargas.

Men i övrigt skiljer det sig när det gäller skolresor och inköp av produkter och placeringen av barn i olika skolor. Man ska dra gränserna mellan olika skoldistrikt och organisera rätt sorts specialundervisning och ha tillräckligt många barn för att samla enhetliga tjänster och anställa rätt typ av personal.

Linnéa Henriksson ger många exempel på hur olika villkor kommunerna har när det gäller att kunna anställa personer med specialkompetenser. I en större kommun kan man ha särskilda tjänster medan en mindre kommun får kombinera en viss specialkunskap med någon annan tjänst.

- I en liten kommun borde man alltså vara väldigt bra på allting. Och i väldigt många kommuner finns det väldigt duktiga människor.

Outsourcing under lupp

Mats Ekebom förstår de kommunala processerna väldigt bra vid det här laget.

- Det har skett en utveckling under de här åren och jag förstår ganska bra de här grejerna med processer, resursutnyttjande och personalledning.

Mats Ekebom har i sin pågående pro gradu-avhandling satt sig in i vad det handlar om med outsourcing, privatisering och risker med det.

Det är något som just nu kommer till stor användning, inte minst genom den stora social- och hälsovårdsreform som just nu är på gång. Och det är inte lätt att hänga med i svängarna när det gäller den, konstaterar Linnéa Henriksson.

- Förslagen förändras relativt ofta. Reformen uppfyller inte riktigt kraven på god förvaltning. En god uppbyggnad av förvaltningen är också en begriplig uppbyggnad. Och de konstruktioner man nu har planerat uppfyller inte till alla delar begripligheten.

Det finns alltså mycket som kan anses oroväckande med vårdreformen, menar Mats Ekebom som i sin kommande pro gradu-avhandling har undersökt outsourcing som ju den kommande reformen i högsta grad ger många exempel på.

- Det är de här riskerna jag har blivit medveten om. Kan det här verkligen lyckas på tilltänkt sätt, och kommer man faktiskt att spara på det?