Hoppa till huvudinnehåll

Thomas Wilhelmsson fortsätter som ordförande – två nya medlemmar valdes till Yles styrelse

Porträttbild på Thomas Wilhelmsson
Porträttbild på Thomas Wilhelmsson Bild: Yle thomas wilhelmsson,Thomas Wilhelmsson

Yles förvaltningsråd valde styrelse för år 2018 på sitt möte den 19.12.

Kansler Thomas Wilhelmsson fortsätter som ordförande för Yles styrelse. De medlemmar som sitter kvar är kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir (vice ordförande), verkställande direktör Jussi Karinen, sakkunnig Lauri Kontro och verkställande direktör Pauliina Mäkelä. Arto Nieminen är personalens representant i styrelsen åren 2016-2020.

Nya styrelsemedlemmar är Paulina Ahokas och Kai Huotari. De efterträder universitetsforskare Heikki Hellman och verkställande direktör Kirsi-Marja Laitinen efter årsskiftet.

Paulina Ahokas är verkställande direktör för Tammerforshuset. Hon har tidigare fungerat som direktör för Music Export Finland och som Arts Manager för Finlandsinstitutet i London. Hon har också verkat som informatör och marknadsföringschef i musikbranschen. Ahokas är utbildad filosofie magister och har också en Executive MBA-examen.

Kai Huotari är verkställande direktör för Kabelfabriken. Han har tidigare jobbat som biträdande direktör på Aalto-universitetet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), som forskningsprogramdirektör på Forskningsinstitutet för informationsteknologi (HIIT) och som verksamhetsledare för dokumentärfilmfestivalen DocPoint. Huotari är utbildad ekonomiedoktor, diplomingenjör och magister i konstvetenskaper.

Yles förvaltningsråd valde styrelse för 2018 på sitt möte den 19.12. Den nya styrelsens mandatperiod börjar den 1.1.2018.

Yles styrelse består av 5-8 medlemmar. De väljs för ett år i gången. Enligt lagen om Rundradion är styrelsens uppgifter bland annat att välja och entlediga bolagets verkställande direktör, besluta om budgeten för det kommande året, sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman. Den ska också lämna en berättelse över bolagets verksamhet till Kommunikationsverket årligen. Styrelsen utser också de ansvariga redaktörer så som yttrandefrihetslagen förutsätter. Utöver detta har styrelsen andra uppgifter i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet och utnämnings- och premieringsutskottet.

Bolaget