Hoppa till huvudinnehåll

EU:s jordbrukskommissionär: Vargen ska skyddas även framöver

Varg som ligger på marken
Varg som ligger på marken Bild: Mostphotos.com varg,rovdjur,vilda djur,skogar,naturen

EU-kommissionen vill inte ändra på vargens status som en art som kräver särskilt beskydd, uppger Neue Osnabrücker Zeitung.

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan sade i en intervju till tidningen att vargen fortfarande på sina håll är utrotningshotad i Europa, och därför står rovdjursskyddet fast.

Hogan uppgav att kommissionen samtidigt nog är medveten om de problem som orsakas på de platser inom unionen där vargen brett ut sig under de senaste åren.

Vargen skadar boskap i Tyskland

Frågan om vargens status blev aktuell efter att Tysklands jordbruksminister Christian Schmidt i ett brev vädjat till kommissionen om att luckra upp de stränga bestämmelserna om vargskyddet.

EU-kommissionären Phil Hogan
Kommissionär Phil Hogan EU-kommissionären Phil Hogan Bild: OLIVIER HOSLET Phil Hogan,Europeisk kommissionärerna

Schmidt tog upp skyddsfrågan i och med att vargar orsakar allt mer skador på boskap i Tyskland.

Över 3 500 fall där vargar dödat nyttodjur har rapporterats sedan vargen igen började förekomma i landet kring millennieskiftet.

De första vargarna vandrade över från Polen - efter att Tyskland hade varit vargfritt i ett sekel.

Den irländska kommissionären Hogan påpekade att det finns EU-stöd att söka för att ersätta skador som vargen åsamkar boskap och att stadgarna tillåter jakt på problemvargar samt på enstaka vargar i stamvårdande syfte, förutsatt att åtgärderna inte äventyrar artens fortlevnad.

Allt fler vargar också i Finland

Också i Finland har antalet vargar ökat i antal under de senaste åren och vargflockar rör sig på många håll, exempelvis i sydvästra Finland och Österbotten.

Det finns tre till fyra vargflockar i Kustösterbotten, i Sydösterbotten och Jeppo, och nyligen observerades varg i Petalax.

Nyligen ville exempelvis stadsstyrelsen i Nykarleby hjälpa en lokal jaktvårdsförening i sin ansökan om att få jaga varg i syfte att ge tyngd åt ansökan.

Vargar dödade minst fyra får på en gård i Markby i Nykarleby tidigare i höstas.

Varghona med sina valpar
Varghona med sina valpar Bild: Yle / Säynätkari varg

I Västnyland finns två vargrevir. Det första reviret uppkom år 2015 och det ligger i gränstrakterna mellan Raseborg och Salo. Flocken där uppskattas bestå av en till tre vargar just nu.

Den nyare vargflocken rör sig mellan Ekenäs via Snappertuna och Karis till Ingå och Sjundeå.

Den består numera av sju individer sedan en av vargarna fälldes i slutet av oktober.

Också på Kimitoön rör sig flera vargar.

För jakt av jakt av varg i Raseborg och Ingå beviljade Finlands viltcentral en jaktdispens i höstas.

Förutom boskap har vargar dödat tiotals hundar.

Många som bor i glesbygden upplever att deras rörelsefrihet begränsas av att vargen tillåts komma allt närmare bebyggelse.

Till exempel är det vanligt att barn inte tillåts röra sig ens korta sträckor ensamma utomhus, vilket försvårar vardagen för föräldrarna.

Vargar har inte dödat en enda människa i Finland sedan 1880-talet.

Läs mera:

Forskning: Att förbise lokalinvånarna leder till olaglig vargjakt

Om lokalsamhället försummas är risken större att invånarna tar lagen i egna händer, skriver Sakari Mykrä i sin doktorsavhandling som tas upp för disputation på fredagen. Han föreslår att invånarna kunde få ersättning för att visa tolerans.