Hoppa till huvudinnehåll

Finska staten vill friska upp Finlandshuset i Ryssland

Finlandshuset i S:t Petersburgi Ryssland
Finlandshuset invigdes 2010 och ligger i S:t Petersburgs absoluta centrum. Finlandshuset i S:t Petersburgi Ryssland Bild: Yle Finland,Ryssland,Sankt Petersburg

I dag onsdag planerar den ryska duman ratificera den finska statens köp av Finlandshuset i S:t Petersburg. Verksamheten i Finlandshuset står nu inför stora förändringar när staten tar över.

Finlandshuset i S:t Petersburg har fört en tynande tillvaro de senaste åren. Nu tänker finska staten vända trenden.

I dag borde ryska duman ratificera statens köp av huset till ett pris av 7,3 miljoner euro.

– Det slutliga köpebrevet kan skrivas under i månadsskiftet januari februari, säger Timo Kankuri, vd för det statligt ägda bolaget Governia som tar över driften av Finlandshuset.

Huset i Petersburgs kärncentrum är sedan 2010 ett centrum för den finländska kulturen, affärslivet och vetenskapen. Men i somras gick den finländska fond som drev Finlandshuset i konkurs.

Fonden hade tagit stora lån för att renovera byggnaden åren 2006-2010. En renovering som kostade 17 miljoner euro. När verksamheten kom igång räckte hyresinkomsterna inte till. Dessutom hade fonden skrivit under ett ogynnsamt hyresavtal med staden Petersburg.

Till sist tvingades den finska staten rycka in för att trygga verksamheten. Statsrådet vill nu att verksamheten ska startas om och kräver ett nytt koncept.

Halvdöd stämning

I dagens läge är 60-70 procent av husets 4 500 kvadratmeter uthyrda. Här finns en rad finländska företag och organisationer. De största hyresgästerna är finska skolan och kulturinstitutet.

– Det har varit halvdött i huset och det är säkert bra med nya konceptidéer, säger Staffan Tast vars företag i fastighetsbranschen har kontor i byggnaden.

Informationsskylt på Finlandshuset i S:t Petersburg. I dagens läge gapar omkring 40 procent av lokalerna i huset tomma.
I dagens läge gapar omkring 40 procent av lokalerna i huset tomma. Informationsskylt på Finlandshuset i S:t Petersburg. I dagens läge gapar omkring 40 procent av lokalerna i huset tomma. Bild: Yle Sankt Petersburg,Ryssland,Finland

På Governia säger man att det tidigare inte har funnits något samarbete mellan de olika hyresgästerna. Det här vill man förändra. Dessutom vill Governia erbjuda service för finländska aktörer som inte har kontor i huset, men som är aktiva på den ryska marknaden.

– Vårt mål är att Finlandshuset ska kunna hyra ut lämpliga arbets- och förhandlingsrum på kort varsel och för en kortare tid, säger Timo Kankuri.

Den nya servicen för företagen ska utvecklas i samarbete med finsk-ryska handelskammaren.

Lägre hyra?

Hyresnivån i Finlandshuset har ofta debatterats. Fondens ekonomiska problem gjorde att hyran var hög och ledde till att flera hyresgäster flyttade ut.

– En del hyresgäster förväntar sig nog att hyran sjunker nu när staten tar över, säger Staffan Tast. Å andra sidan är nog alla medvetna om att staten inte kommer att subventionera någons verksamhet bara för att man är finländare.

Tast klagar inte själv på hyran, utan menar att den motsvarar en skälig nivå för stadsdelen och servicen.

– Hyresnivån har varit olika för olika hyresgäster, misstänker Tast. Här finns en viss diskrepans och jag misstänker att den nya ägaren driver en mer rationell linje.

Också Svenska kulturfonden hyr sedan länge en lägenhet i huset. Bostaden används av vistelsestipendiater.

– Vi har ännu inte kontaktats av Governia och därför vet vi inte heller vad ägarbytet betyder för vår del, säger Åsa Rosenberg på fonden.

Kulturfonden vill fortsätta sin verksamhet i Finlandshuset som tidigare. Hyresnivån har inte varit ett problem hittills.

Ingen subventionering

På Governia är man förtegen om den kommande hyresnivån.

– Vi förhandlar som bäst om nya kontrakt och för en del förändras hyran i nån riktning, säger Kankuri. Men det statliga ägandet kan inte leda till en smygsubventionering i form av en lägre hyra än marknadens.

Governia påpekar också att priserna på den ryska fastighetsmarknaden varierar ofta.

– Den allmänna hyresnivån för kontorsutrymmen i Petersburg kommer säkert att öka igen i något skede och då eftersträvar ägaren att höja hyran, säger Kankuri.

Governia får inga statliga bidrag för husets utgifter, utan budgeten ska finansieras med hyresintäkter.

– Staten förväntar sig också en vinst av den här affären på lång sikt, betonar Kankuri.

Kulturell nystart

Den konkursdrabbade fonden drev tidigare det finska kulturinstitutet. Nu har institutets verksamhet tagits över av Samfundet Finland-Ryssland.

– Vi väljer en ny direktör för institutet som börjar sitt jobb i mars, säger samfundets generalsekreterare Merja Hannus.

Samfundet säger sig vilja ge institutet en större roll än tidigare.

– Vi vill att institutets roll ska vara central i arbetet med att bygga Finlandsbilden inte enbart i Petersburg, utan i hela Ryssland, säger Hannus.

I det här arbetet efterlyser Hannus mera samarbete med andra organisationer och företag.

Institutets verksamhet finansieras även i framtiden av Undervisnings- och kulturministeriet, samt enskilda projektpengar. I fjol fick institutet 360 000 euro ur ministeriets kassa.

Läs också