Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstads nya strategi orsakade debatt i fullmäktige

Stadsfullmäktige i Jakobstad.
Stadsfullmäktige i Jakobstad. stadsfullmäktige,Jakobstad

Fullmäktige i Jakobstad godkände stadens nya strategi med rösterna 38 -5. Men strategin orsakade lång diskussion.

Enligt den nya kommunallagen ska alla städer och kommuner ha en egen strategi. Men fullmäktigeledamöterna var inte odelat nöjda med den strategi som utarbetats för Jakobstad.

För kort, för tunn och bristande i ordalydelse och formuleringar, så lydde invändningarna. Helinä Sipinen (Pro) ville återremittera ärendet och hon fick understöd av SDP:s Mervi Rantala.

Det blev ändå ingen återremittering utan strategin godkändes med rösterna 38-5.

- Men den godkändes med det förbehållet att stadsstyrelsen har rätt att finslipa strategin, säger Jarmo Ittonen (Vf).

Vården drar över budget

Fullmäktige godkände att kostnaderna för hälso- och sjukvården överskrider budgeten med totalt 2,5 miljoner euro detta år.

Det egna social- och hälsovårdsverket drar över budget med en miljon euro. Vasa sjukvårdsdistrikt överskrider enligt prognosen budgeten med en och en halv miljoner euro.

- Det här var väntat och vi har inget annat val än att godkänna överskridningarna, säger Jarmo Ittonen.
Ittonen säger att resultatet ännu kan snyggas upp om man får en återbäring från Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Det är mycket möjligt att vi får en återbäring sedan när bokslutet är klart. Sjukvårdsdistriktet går fyra till fem miljoner på plus och överskottet delas ut till medlemskommunerna, säger Ittonen.

- Det är mycket möjligt att vi får en återbäring sedan när bokslutet är klart. Sjukvårdsdistriktet går fyra till fem miljoner på plus och överskottet delas ut till medlemskommunerna, säger Ittonen.

Allaktivitetscentret får matta

Stadsfullmäktige godkände även ett tilläggsanslag på 89 000 euro för en golvmatta i allaktivitetscentret Rettig Sportcenter. Investeringen ska finansieras med lån.

Den nya allaktivitetshallen Rettig Sportcenter är privatägd men staden och föreningar hyr in sig i fastigheten.

- Det här är ändå ett mycket förmånligare alternativ än om staden hade byggt en egen hall. Hallen hade inte kunnat förverkligas på många år om vi byggt själva och behovet var stort, säger Ittonen.