Hoppa till huvudinnehåll

Riksåklagaren Matti Nissinen dömdes till 40 dagsböter - återgår till arbetet på torsdag

Riksåklagare Matti Nissinen
Riksåklagare Matti Nissinen Bild: Lehtikuva / Markku Ulander Matti Nissinen,Riksåklagare

Högsta domstolen har dömt riksåklagaren Matti Nissinen till 40 dagsböter motsvarande 1720 euro. Han dömdes för brott mot tjänsteplikt.

Nissinen ansågs ha gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt eftersom han var med om att köpa in ledarskapsutbildning till åklagarväsendet av sin brors företag åren 2010-2015.

Enligt HD var gärningen uppsåtlig eftersom jävsbestämmelserna inte gav utrymme för tolkning. Det var enligt domstolen entydigt att det rörde sig om jäv i förhållande till närstående.

Gärningen inte ringa

HD säger att gärningen inte kunde anses vara ringa när man beaktar Nissinens ställning och uppgifter samt den inverkan som den högsta åklagaren har på hela åklagarväsendets verksamhet och tilltron till det.

Åklagaren hade yrkat på minst 60 dagsböter, men krävde inte att riksåklagaren blir uppsagd från tjänsten.

Det här var första gången som den högsta åklagaren i Finland satt på de åtalades bänk.

Enligt Nissinen själv gjorde han sig skyldig till brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Nissinen hade tidigare i egenskap av häradsåklagare vid åklagarämbetet i Östra Finland deltagit i anskaffning av utbildning. Åtalet i fråga om de anskaffningarna förkastades av HD som preskriberade.

Högsta domstolens dom kan inte överklagas.

Justitieministeriet granskar domen

Justitieministeriet kommer att noggrant sätta sig in i Högsta domstolens avgörande, meddelar ministeriet i ett pressmeddelande.

Ministeriet tar ställning till behovet av eventuella tjänstemannarättsliga åtgärder.

Om det blir aktuellt med tjänstemannarättsliga åtgärder kan ministeriet ge Nissinen en anmärkning eller en varning. Statsrådet eller regeringen kan för sin del fatta beslut om uppsägning.

Nissinen kommer att höras i samband med bedömningen som tar några veckor.

Justitieministeriet lovar informera om sitt beslut då det fattats i januari.

Återgår till arbetet på torsdag

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen säger till Yle att Nissinen återgår till arbetet i normal ordning.

Han återgår till att sköta sin tjänst på torsdag.

Artikeln uppdaterades 20.12.2017 kl. 11.01 med uppgiften att Justitieministeriet granskar domen mot Nissinen.

Artikeln uppdaterad kl 11:18 med uppgifterna om att Nissinen återgår till arbetet.

Läs mera:

Åtalad riksåklagare Nissinen trodde inte att beställningen gynnade hans närmaste

Rättegången mot riksåklagaren Matti Nissinen fortsatte i Högsta Domstolen på onsdagen. Nissinen åtalas för brott mot tjänsteplikt i samband med uppköp av ledarutbildning från sin brors företag. Nissinen sade att hans handlande inte ledde till några fördelar för företaget där hans bror är styrelseordförande.