Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Försvarsberedningen: “Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”

Gruppfoto på representanter för Sveriges Försvarsberedning.
Försvarsberedningen med representanter från alla riksdagspartier är överens om att Sverige behöver ett bättre civilförsvar. Gruppfoto på representanter för Sveriges Försvarsberedning. Bild: Yle/Linda Söderlund Försvarsberedningen

Försvarsberedningen i Sverige föreslår att landet ska bygga ut sitt civilförsvar och samarbeta med Finland. Det handlar bland annat om befolkningsskydd, sjukvårdsresurser och transport.

Försvarsberedningens rapport Motståndskraft slår fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, och därför måste Sveriges totalförsvar byggas upp.

- Man kan inte tala om sannolikheter, man kan inte spå om framtiden, men man kan säga att det inte kan uteslutas att Sverige utsätts för ett angrepp eller ett hot om angrepp. Det är en formulering vi har lånat av Finlands formuleringar av samma frågeställning, säger Björn von Sydow (S), ordförande för Försvarsberedningen.

Om det sker ett väpnat angrepp med många sårade ska länderna kunna bistå varandra med sjukvård.

Försvarsberedningen består av representanter från alla riksdagspartier och de står alla bakom rapporten. Vänsterförbundets Lotta Johnsson Fornarve är ändå kritisk till formuleringarna om ett väpnat angrepp.

- Det här är något som kan skapa onödig oro. Jag tycker att vi i stället skulle ha stått fast vid den tidigare bedömningen att ett väpnat angrepp mot Sverige är osannolikt. Jag ser det som en uppgradering av säkerhetsläget som inte är relevant. Jag menar att det är märkligt att man gör en sådan bedömning utan att ha gjort en djupgående säkerhetspolitisk analys av läget, säger Johnsson Fornarve.

Svenskarna ska ha matförråd hemma och veta var skyddsrummet finns

Totalförsvaret består av både det militära och det civila försvaret, och det civila försvaret har inte underhållits alls sedan början av 2000-talet.

Nu vill man göra befolkningen medveten om att en kris kan drabba Sverige och att befolkningen då behöver vara förberedd.

Skyltning till skyddsrum.
I Finland prioriteras skyddsrum fortfarande, medan de i Sverige behöver rustas upp. Skyltning till skyddsrum. Bild: Yle/Rolf Granqvist skyddsrum,befolkningsskydd

Friska individer förutsätts klara sig en vecka utan samhällets hjälp. Det handlar bland annat om att ha bunkrat upp ett matförråd hemma och att ha tänkt ut hur man kan samarbeta med grannarna.

- Man behöver till exempel titta på om det finns något skyddsrum i närheten där man bor och hur det är rustat, så det inte står några gamla cyklar där, säger von Sydow.

Under kalla kriget byggde Sverige upp sitt civilförsvar och Finland tog sedan efter modellen. Finland har till exempel fortsatt upprätthålla skyddsrum, medan Sverige har avvecklat sitt civilförsvar.

Vi måste inse att det är lite mörkare och därför är det viktigt att vara förberedda. Vi ska inte vara rädda, men förberedda

Nu hoppas Sverige dels kunna ta modell av Finland, men också samarbeta kring frågorna.

- Vi tänker att vi ska kunna göra på samma sätt som försvarsmakterna. De har ju kommit långt och vi vill samarbeta på samma sätt. Det handlar om förberedelser, övningar och planeringar. Och att vi talar samma språk när det behövs, det blir väl engelska för att det verkligen ska fungera.

- Inte svenska?

- Klart det kan finnas svenska befattningshavare som talar svenska med varandra, men vi får räkna med att få anpassa oss så att det blir en ömsesidig full förståelse.

Finland och Sverige ska samarbeta om sjukvård och transport

I praktiken handlar det om att Finland och Sverige ska kunna samarbeta om olika slags leveranser, till exempel livsmedel, oljeprodukter, gas och läkemedel.

Om det sker ett väpnat angrepp med många sårade ska länderna kunna bistå varandra med sjukvård.

Nordsjö hamn
Sverige och Finland ska under kristid kunna bistå varandra i logistik och transport. Nordsjö hamn Bild: Yle/ Jyrki Lyytikkä nordsjö

Om cyberattacker slår ut viktiga system som eltillförsel och internet ska länderna kunna hjälpa varandra med reparationer och driften.

- Samhället måste göras medvetet om att det finns en risk, om någonting skulle inträffa i närområdet kommer Sverige att dras med. Då är det viktigt att vi har den kunskapen och den medvetenhet och att vi bygger upp en förmåga att stå emot de här påfrestningarna, säger Hans Wallmark, Moderaternas försvarspolitiska talesperson.

Försvarsberedningen målar upp en ganska mörk bild av det säkerhetspolitiska läget. Bland annat nämns Rysslands annektering av Krim 2014, det pågående kriget i östra Ukraina och Rysslands inblandning i Syrienkonflikten.

- Vi måste inse att det är lite mörkare och därför är det viktigt att vara förberedda. Vi ska inte vara rädda, men förberedda, säger Wallmark.

Försvarsberedningen lämnade över förslaget på ett utbyggt civilförsvar till försvarsminister Peter Hultqvist (S) på onsdagen. I maj 2019 ska Försvarsberedningen komma med sin slutrapport över allt som behöver göras.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes