Hoppa till huvudinnehåll

Åbo Akademi vill höra om alla sexuella trakasserier för att kunna åtgärda fel i strukturerna och hjälpa dem som har drabbats

Åbo akademis huvudbyggnad
Åbo Akademi tar #metoo på allvar Åbo akademis huvudbyggnad Bild: Yle/Linus Hoffman, Mostphotos Åbo Akademi,#meetoo

Åbo Akademi vill ha reda på alla sexuella trakasserier för att kunna åtgärda bristerna i systemen och hjälpa de drabbade. Åbo Akademi tar #metoo på allvar

Åbo Akademi tar alltid jämställdhetsfrågor på allvar, säger professor Christina Nygren-Landgärds som är ordförande för ÅA:s jämställdhetskommitté. Men med #metoo-kampanjen har fokus lagts på sexuella trakasserier.

- Tidigare var det mer traditionella jämställdhetsfrågor mellan kvinnor och män men tack vare #metoo och #dammenbrister har vi diskuterat utifrån nya perspektiv.

Beredda till åtgärder

Nu har det förts många och långa diskussioner vid Akademin. Studenter har involverats och sitter också annars redan i alla organ. Diskussioner har förts om olika möjliga åtgärder i exempelvis studiesociala arbetsgruppen, i jämställdhetskommittén och i rektors ledningsgrupp.

- Vi vet ju ännu inte hur det ser ut vid Åbo Akademi men är beredda till åtgärder och inser att Åbo Akademi knappast heller är en organisation där det inte skulle förekomma sexuella trakasserier.

Berätta anonymt genom Åbo Akademi lyssnar

Den första konkreta handlingen från Akademins sida är en ny kanal på webben som heter Åbo Akademi lyssnar. Genom den hoppas man på respons från studerande och personal om upplevelser av eventuella sexuella trakasserier och gärna förslag på hur man kunde förbättra situationen eller förslag till åtgärder. På Åbo Akademis webbplats finns alltså en ruta där det står Åbo Akademi lyssnar. Där får man information om man behöver stöd och hjälp. Där finns också information om kampanjen och en blankett där man kan gå in och skriva sin feedback, sina råd eller berätta om sina upplevelser.

- Man kan vara anonym men man kan också sätta sitt namn och särskilt om man vill ha hjälp med någonting är det ju bra att man sätter namn för annars kan det vara svårt.

Sexuella trakasserier överallt där människor möts

Genom berättelserna i #dammenbrister kom det fram att det förekommer sexuella trakasserier i universitetsvärlden och det är inte något som chockerar jämställdhetskommitténs ordförande, professor Christina Nygren-Landgärds.

- Jag kan inte säga att jag skulle bli chockad över det. Det finns ju överallt där människor möts. Det är helt klart att det också sker i universitetsvärlden. Inte är vi något område som skulle vara befriat från sexuella trakasserier.

Seminarier, kurser, skådespel för #metoo

Åbo Akademi har också reserverat särskilda pengar för arbetet mot sexuella trakasserier. Ett större evenemang med seminarier på våren är inplanerat. Christina Nygren-Landgärds är själv på jakt efter någon slags teater, ett skådespel, möjligen interaktivt sådant.

- Jag tror att det är många sådana här saker som man kanske når bättre genom att studera kroppsspråk och så, än att sätta ord på allting. Så tänker jag.

Man satsar också vid universitetet på kurser och information och personalutbildning. Kurserna ordnas i samarbete med Öppna Universitetet så vem som helst kan delta. Kurserna utarbetas tillsammans med Genusvetenskapen och Studentkåren.

Christina Nygren-Landgärds hoppas på att de berättelser som kommer in via Åbo Akademi lyssnar leder till nya idéer om vad som kunde göras mot problemet och de eventuella bristerna i strukturerna.

- Jag hoppas verkligen att folk skulle ta den här möjligheten nu och informera och ge råd. Vi är öppna och lyssnar och är beredda att göra saker.

Jämställdhetskommittén ha också planer på något slag av videomaterial.

Ser positiva effekter över hela Norden

Christina Nygren-Landgärds ser positiva effekter av #metoo inte bara i universitetsvärlden och i Svenskfinland utan i hela Norden. Det diskuteras just nu överallt.

- Nu när jag har rört mig både i Sverige och Finland har det varit ett naturligt diskussionsämne vid luncher, mellan kvinnor och män. En medvetenhet som jag faktiskt gillar och som gäller hela vårt samhälle, tror jag.

Läs mera:

Nolltolerans, diskussioner och enkäter - så tacklas sexuella trakasserier i Åbolands skolor

Det var i oktober som #metoo-kampanjen spred sig världen över, senare kom #övistoo och #dammenbrister och ruskade om Svenskfinland. Yle Åboland frågade skolorna i regionen hur de tacklar sexuella trakasserier.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland