Hoppa till huvudinnehåll

Skinnen säljer hyfsat bra vid auktionen i Vanda

Saga Furs pälsauktion.
Saga Furs pälsauktion. Bild: Nadine Mabinda sagafurs

Det här året har gått bättre än 2016 och prisnivån från septemberauktionen verkar hålla. Men fortfarande finns det pälsproduktion som inte är lönsam.

Under decemberauktionen säljs räv och mårdhund. Minkskinnen bjuds ut vid auktionen i mars.

Världsekonomin påverkar

Det är många faktorer som påverkar skinnmarknaden. Inte minst världsekonomin i stort, berättar Stefan Saaristo, affärsområdesdirektör vid Saga Furs.

- Detaljhandeln i Kina har varit lite trögare under hösten och man är lite försiktigare med tillverkning. Vädret inverkar också.

Det är de stora marknaderna som påverkar hur det går och dit hör Kina. Ryssarna älskar päls och Rysslands ekonomi har stor betydelse.

Den ryska köpkraften försämrades när priset för råoljan gick ned för några år sen. Nu har det stigit lite och pälsbranschen hoppas att det här kan stärka den ryska köpkraften.

Andra viktiga marknader är Turkiet och Italien.

- Också pälsbranschens egna produktutvecklare har inflytande. De skapar produkter med olika strukturer, färger och modeller som inspirerar modeskaparna runt om i världen säger Stefan Saaristo.

Minken olönsam

År 2017 steg priserna på räv, mårdhund och mink i jämförelse med året innan. Men den positiva trenden behöver fortsätta.

- I synnerhet minken behöver ett lyft globalt vid alla auktionshus i världen. Den har länge varit på en olönsam nivå och den påverkar också priset på de andra skinnen.

Pälsmotståndarna har ingen betydelse i sammanhanget hävdar Stefan Saaristo. Marknaden är stor och global.

- De finns alltid de här olika segmenten. Det finns de som inte äter kött och så finns det de som äter kött.