Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsfattarna i Pyttis ska samsas i samma höghus som kommuninvånare – kommunkatten Pörri har inte underrättats om flytten

Skiss över Pyhtäänlinna i Pyttis
Skiss över Pyhtäänlinna. Skiss över Pyhtäänlinna i Pyttis Bild: Pyttis kommun Pyttis,pyhtäänlinna

Det höghus som planeras i Broby i Pyttis är av ett speciellt slag. Kommuninvånare, företag och kommunens tjänstemän kommer att samsas i de sex våningarna.

De fyra högsta våningarna blir bostäder och de två lägsta reserveras för företag som frisörer och restauranger.

Våningen mellan bostäderna och företagarna ska kommunen lägga beslag på.

- Vi har byggt allt från radhus till höghus. Vi har byggt bilhus och affärslokaliteter men det här är nog det första i sitt slag, säger styrelseordförande Antti Viskare från byggföretaget FH Invest Oy.

kommunbyrån i huutjärvi i pyttis
Pyttis kommunbyrå ligger 1,5 kilomter från platsen där höghuset ska byggas.. kommunbyrån i huutjärvi i pyttis Bild: YLE/Stefan Härus pyttis kommun

Att renovera är inte lönsamt

Kommunen har behov av nya lokaliteter eftersom Pyttis kommunbyrå är i dåligt skick.

- Kommunbyrån är i och för sig ett trevligt och sympatiskt hus, men det finns också en del brister. En stor grundrenovering ligger utan tvekan runt hörnet. När vi vägde olika alternativ mot varandra, visade det sig att ett nybygge är den bästa lösningen, säger kommundirektör Olli Nuuttila.

Det nya höghuset kommer att byggas vid stranden i närheten av motellet i Broby. Området kommer i framtiden att utgöra kommunens nya centrum.

- Förstås är ekonomin en delorsak till beslutet men också placeringen spelar här en avgörande roll. I framtiden finns servicen nära, säger kommunens tekniska direktör Janne Kaulio.

Kontorskatten Pörri i Pyttis.
Kommunkatten Pörri är omedveten om att han ska få ett nytt hem. Kontorskatten Pörri i Pyttis. Bild: Yle / Antti Kolppo Pyttis,katt,virastokissa

Kontorskatten Pörri totalt ovetande

Projektet har förstås diskuterats i kommungården och man har funderat över hurudan arbetsmiljö envar skulle vara i behov av.

Bara en av kommungårdens ”arbetstagare” har inte informerats om vad som komma skall, nämligen kontorskatten Pörri.

Pörri har varit kommunens kontorskatt i åratal och för en tid sedan befordrades Pörri till en av kommungårdens arbetstagare och han fick också ett eget personkort.

- Vi har inte berättat åt Pörri om flyttningen. Det kan bli en chock, men jag tror nog att han kommer att komma över det hela, säger kommundirektör Olli Nuuttila.

olli nuuttila - kommundirektör i pyttis
Pyttis kommundirektör Olli Nuuttila. olli nuuttila - kommundirektör i pyttis Bild: YLE/Stefan Härus kommundirektören i pyttis

Feedback från de övre våningarna

För ett drygt år sedan undersökte Pyttis kommun vilken invånarnas villighet att bo i höghus var. Av drygt 100 svar fördelade sig svaren jämnt mellan att bo i en bostad som man äger, ett seniorhus och hyreslägenhet.

Det nya höghuset, som ska heta Pyhtäänlinna, möjliggör alla dessa boendeformer.

- För äldre personer kommer det att finnas bostäder med närliggande service och om privata finansiärer besluter sig för att vara med, kommer det också att finnas tillgängliga hyresbostäder, säger kommunens tekniska direktör Janne Kaulio.

Om det finns fyra våningar med kommuninvånare ovanför den nya kommunbyrån, så kan man ju förmoda att feedbacken till kommunen kommer att öka. Kommundirektören räds inte.

- Tvärtom är det önskvärt att det kommer feedback från våningarna ovanför fast åsikterna från fyra våningar i ett höghus inte i och för sig är representativt för vad kommuninvånarna tycker och tänker, säger Olli Nuuttila.

Skiss över bostäder i Pyhtäänlinna i Pyttis
Pyhtäänlinna kommer att innehålla bostäder av olika storlek. Skiss över bostäder i Pyhtäänlinna i Pyttis Bild: Pyttis kommun Pyttis,höghus,bostäder,Skiss,skiss över bostäder

Ett hus med moderna detaljer

Huset kommer att innehålla en hel del moderniteter. Till exempel dörrar som öppnar sig elektriskt och avsaknad av trösklar.

- Anmärkningsvärt är också att det inte kommer att vara nödvändigt att använda trappor nästan alls. Det går att nå bostäder och bastun till och med i rullstol, säger styrelseordförande Antti Viskare från byggföretaget FH Invest Oy.

Det nya huset kommer också att svara mot ett behov på nya lokaliteter för affärsverksamhet. De har hittills varit för få, enligt företagare i kommunen.

- Enligt företagare i Pyttis har bristen på kontors- och affärslokaler varit ett hinder för tillväxt. Det nya huset kommer till en del att råda bot på det här, säger kommundirektör Olli Nuuttila.

Planeringen av huset är i full gång. Byggandet inleds hösten 2018. Ett år senare ska huset vara färdigt.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Pikkukuntaan nousee erikoinen kerrostalo skriven av Aleksi Taponen.