Hoppa till huvudinnehåll

Förälder: Bättre samarbete mellan skola och förskola i Raseborg gör livet lättare för barnen

Flicka målar med vattenfärger.
Raseborgs stad planerar att alla barn som hör till en viss skola ska gå i samma förskola. Nu har alla daghem en förskola och det är inte jämlikt, anser staden. Flicka målar med vattenfärger. Bild: Yle/Malin Valtonen iida tamminen

Det är bra att Raseborgs stad gör övergången från förskolan till grundskolan lättare för barnen, tycker föräldern Lotta Almark. Tanken är att de barn som hör till en viss skola ska gå i samma förskola från och med i höst.

Lotta Almark bor i Pentby, alldeles intill Karis centrum. Den ena dottern, Ellen, går i ettan i Katarinaskolan i Karis.

Den yngre dottern, Ingeborg, har plats på Solbacka daghem och börjar förskolan hösten 2018.

Ingeborg börjar troligen i förskola i daghemmet Labyrinten i stället för i Solbacka. Det här tycker mamma Lotta Almark att är en bra idé.

- Jag tycker att förslaget är bra för då blir det inte en så stor grej för barnen att börja skolan. De lär känna skolan och den är bekant när de börjar i ettan.

Så här planerar Raseborg sina förskolor

Raseborgs stad planerar att satsa på färre förskolor. Den nya modellen ska testas i Karis och Pojo om den godkänns av bildningsnämnden i januari 2018.

Alla barn som börjar i till exempel Katarinaskolan i Karis ska gå i förskola tillsammans på samma ställe. För de här barnens del ordnas förskolan i daghemmet Labyrinten.

Raseborg har i år 24 förskolor varav 17 är svenskspråkiga.

De förskolor som enligt förslaget skulle verka i Karis-Pojo-området från hösten 2018 är:

  • Katarinaskolans förskola i Labyrintens daghem
  • Kiilan koulus förskola i Kila daghem
  • Billnäs skolas och Klinkbackan koulus förskolor i Billnäs daghem/Pinjaisten päiväkoti
  • Pojo kyrkoby skolas och Kirkonkylän koulus förskola i Pojo daghem/Pohjan päiväkoti
  • Fiskarin koulus förskola på Fiskars daghem
  • Svartå skolas och Mustion koulus förskolor på Svartå daghem/Mustion päiväkoti

För förskolorna i Billnäs och Pojo utreds ifall om de kunde flytta in i sin skola.

Raseborgs stad vill utveckla kvaliteten på förskolan och göra den mera jämlik för de barn som så småningom ska gå i samma skola.

Lotta Almark från Karis.
Lotta Almark. Lotta Almark från Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Västnyland,Raseborg,lotta almark

I dag finns det förskolor i alla daghem i Raseborg. Det leder till att förskolorna ser olika ut, säger Charlotte Lindh som är chef för småbarnspedagogiken i Raseborg.

Skillnaderna syns bland annat i storleken på förskolorna.

I till exempel Bromarv finns det två förskolebarn, i Tunabo i Snappertuna fyra, i Solbacka och Labyrinten i Karis 18 respektive 26.

En annan skillnad är att i en förskola i ett daghem har en barnträdgårdslärare hand om både förskolan och småbarnspedagogiken som båda har olika planer. Där ska också barn i olika åldrar kunna fungera tillsammans.

Charlotte Lindh är chef för småbarnspedagogik i Raseborg.
Charlotte Lindh. Charlotte Lindh är chef för småbarnspedagogik i Raseborg. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,charlotte lindh

Dessutom har de barn som går i förskola i daghemmet Labyrinten i Karis en fördel eftersom de är nära Katarinaskolan, säger Charlotte Lindh.

Labyrinten finns på Dalgatan som är nära Katarinaskolan som ligger vid Boulevarden.

- Det kan fungera bra att ha förskolan i daghem tillsammans med småbarnspedagogiken runt om i Karis, men i Labyrinten har de bättre möjligheter till samarbete med Katarinaskolan och bättre möjligheter med övergången från förskola till skola.

En vit byggnad i Karis som är daghemmet Labyrinten.
De barn som väljer Katarinaskolan i Karis går i förskola i daghemmet Labyrinten. En vit byggnad i Karis som är daghemmet Labyrinten. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,labyrinten

Nu vill staden i stället att alla barn som börjar i en viss skola, ska gå i förskola tillsammans på samma ställe.

Den här modellen införs i Karis och Pojo om bildningsnämnden godkänner förslaget den 16 januari.

Det är inte lätt att börja skolan

Ellen Almark gick i förskola i Solbacka.

Mamma Lotta Almark berättar att förskolegrupp där var så stor att barnen var delade i tre grupper. En grupp måste alltid vara utomhus eftersom det var så trångt i daghemmet.

Solbacka daghem i Karis
Solbacka daghem i Karis. Solbacka daghem i Karis Bild: Yle/Minna Almark solbacka

Förskolan i Solbacka var bra, men övergången till grundskolan blev litet jobbig för både föräldrar och skolelev.

- Skolan kändes mentalt långt borta för Ellen eftersom hon inte hade haft så mycket kontakt med Katarinaskolan. Hon var spänd och orolig inför skolstarten, men det var också roligt.

En vit byggnad i Karis som är Katarinaskolan.
Katarinaskolan i Karis. En vit byggnad i Karis som är Katarinaskolan. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,katarinaskolan

Lotta Almark ser många fördelar med att de barn som går i samma skola också går i förskola tillsammans.

- De lär sig framför allt att känna varandra. Då barnen är i samma förskola så vet man att de gjort samma saker, så det blir mera jämlikt.

- Samarbetet med skolan intensifieras och skolstarten blir inte så svår.

Finska förskolan flyttar från Labyrinten

Finns det nackdelar med att barnen går i samma förskola innan de ska till Katarinaskolan?

- Labyrinten är trång, hur ska de rymmas in? Hur ska det organiseras så att förskolan blir meningsfull, frågar Lotta Almark.

- Och hur gör man så att de barn som nu är där inte behöver skyfflas runt bara för att det kommer nya barn?

En röd byggnad i Karis som är Kila daghem.
Kila daghem i Karis, där ska de barn gå i förskola som väljer Kiilan koulu. En röd byggnad i Karis som är Kila daghem. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,kila daghem i karis

29 barn beräknas börja i förskola i Labyrinten hösten 2018 om det går som planerat.

Då flyttar den finska förskolan som nu finns i Labyrinten till Kila daghem eftersom de som hör till Kiilan koulu har sin förskola där.

En röd träskola i Karis som är Kiilan koulu.
Kiilan koulu finns i närheten av Kila daghem i Karis. En röd träskola i Karis som är Kiilan koulu. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,kiilan koulu

Samtidigt flyttar en grupp 3-5-åringar från Kila daghem till Solbacka daghem.

De 29 förskolebarnen i Labyrinten delas in i två grupper om antalet fortfarande gäller hösten 2018.

Charlotte Lindh påpekar att förskolegrupper inte blir större än de är i dag.

Förskolegrupper med en barnträdgårdslärare och övrig personal kan ha 20 barn. En barnträdgårdslärare kan ensam ansvara för en grupp på 13 förskolebarn, under förskoletiden klockan 9-13.

- Både inom småbarnspedagogiken och förskolan jobbar vi i dag med smågruppsarbete vilket innebär att barnen inom sin grupp ytterligare är indelade i mindre grupper under dagen.

Kontakten med det andra språket minskar

Ingeborg Almark går i språkbad i Solbacka daghem och hennes mamma vill att dottern ska fortsätta ha kontakt med finskan.

Interaktiviteten mellan språkgrupperna kommer att minska om de nya planerna godkänns, det medger Charlotta Lindh.

De barn som nu går i språkbad kommer att få en språkbadstimme per vecka om det nya systemet införs.

- De övriga barnen får höra till exempel finska genom lek och ramsor. Det görs redan i dag.

Solbacka daghem i Karis
De barn som går i språkbad i Solbacka daghem i Karis ska få språkbad en timme i veckan i förskolan. Solbacka daghem i Karis Bild: YLE/ Helena Rosenblad solbacka daghem

Många föräldrar väljer Kila daghem eftersom både svenska och finska grupper vistas under samma tak.

I höst kommer de inte att höra det andra språket lika mycket.

- Det stämmer och det är en nackdel. Men man kan inte få allt. Tvåspråkigheten blir inte lika naturlig, men vi måste jobba aktivt för att det andra språket ska höras på ett annat sätt.

Önskemål: Dela inte för mycket på barnen

Lotta Almark önskar också att barnen i Solbacka inte splittras allt för mycket då de flyttas till förskolan i Labyrinten.

- Jag hoppas att mitt barn går i samma grupp som åtminstone en del av de barn som hon redan känner.

Det är knappast någon som tycker att det är roligt― Charlotta Lindh, chef för småbarnspedagogik

Det är säkert möjligt, men jag kan inte lova något, säger Charlotte Lindh.

- Vi är måna om att flytten till förskolan ska gå så smidigt som möjligt, men jag kan inte lova att alla får exakt så som de önskar.

"Jag förstår att det orsakar bekymmer"

Det här leder också till att föräldrar kan ha barn på två ställen: ett barn i till exempel Labyrintens förskola och ett annat barn i Solbacka daghem.

Det är knappast någon som tycker att det är roligt, säger Lindh.

- Vi är ute efter en jämlik och kvalitativ förskola och att bygga upp ett samarbete med skolan, så det överväger det faktum att föräldrarna kanske måste skjutsa barnen till två ställen. Men jag förstår att det förorsakar bekymmer för en del.

Samarbetet utvecklas nu

Nu ska vi börja utveckla samarbetet mellan förskolorna och skolorna, säger Charlotte Lindh.

- Jag tror att det blir lättare för skolorna att samarbeta med en enhet än med flera. Nu är så pass många förskolor på så stort avstånd att barnen måste transporteras till skolan då de ska bekanta sig med den.

Planerna på att införa en nytt förskolesystem handlar inte om att spara pengar, utan om att utveckla förskoleverksamheten.

Läs också