Hoppa till huvudinnehåll

Oro på THL: Antalet fall av kikhosta i Österbotten ökar i rask takt

Barn får vaccinering i benet.
Vaccinet mot kikhosta ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Arkivbild. Barn får vaccinering i benet. Bild: Robert Nystrom vattkoppor,barnrådgivningsbyråer,smittsamma sjukdomar,hälsovård,vaccinering,vaccin,immunization,immunitet

Vasa sjukvårdsdistrikt kommer på andra plats på listan över flest fall av kikhosta i landet. Flest fall finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På Institutet för hälsa och välfärd (THL) tror man att det kan bero på att vaccineringsgraden är lägre i Österbotten jämfört med resten av landet.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikts område har man hittills i år upptäckt 41 fall av kikhosta. Tidigare år har man bara haft några enstaka fall av kikhosta.

Bland de insjuknade finns både barn och vuxna.

I Jakobstadsregionen har en epidemi av kikhosta härjat i november och december. 10 personer har insjuknat.

Också i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har personer med kikhosta påträffats i år. Åtta personer har diagnostiserats med kikhosta. Åren 2014-2015 hade man inga fall av kikhosta.

Enligt infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus har flest fall påträffats i Vasaregionen och i Jakobstadsregionen. Som tidigare nämnt tror man att orsaken är bristande vaccinering.

- THL undersökte det här redan då antalet fall började öka. Det verkar som att vaccinationsskyddet skulle vara bristfälligt i området och det har lett till att man inte haft något skydd mot smittan, säger Salonen.

Infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus.
Juha Salonen Infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Malin Hulkki Juha Salonen

THL trodde inte på epidemi för ett par år sedan

På THL bekräftar överläkare Hanna Nohynek att man noga följer med situationen i Österbotten. Hanna Nohynek berättar att man på THL varit i kontakt med de som är ansvariga för infektionssjukdomar i området.

Mellan åren 2011 och 2013 var antalet fall av kikhosta i Österbotten lägre jämfört med resten av landet. Ännu för ett år sedan uppskattade THL att motståndet mot vaccin inte lett till någon epidemi av kikhosta.

- Vaccinationsgraden är lägre jämfört med resten av landet. Det har också betydelse hur gammalt barnet är när hen får vaccinet, säger Nohynek.

Men det är inte bara den låga vaccinationsgraden som kan ses som orsak till smittan. Vaccinet ger inte ett perfekt skydd, åtta av tio barn är skyddade mot kikhosta efter att ha fått vaccin.

Oftast går det så att det bara är de som är allvarligt sjuka som testas för kikhosta. Det finns lindrigare fall av sjukdomen och då kan den försvinna innan man upptäckt den.

Situationen har lugnat ner sig

Bland de som insjuknat i kikhosta inom Vasa sjukvårdsdistrikt finns både barn och vuxna. De flesta har fått sin diagnos och vård på en hälsocentral, bara några få patienter har vårdats på Vasa centralsjukhus.

Kikhosta kan vara farligt för ett litet barn men än så länge har ingen drabbats av några allvarliga följder.

- Det finns direktiv för hur man ska bota och vårda kikhosta. Vi tar prover och ger antibiotika. Med hjälp av det kan man begränsa en epidemi, säger Juha Salonen.

De senaste veckorna har det inte dykt upp några nya fall men Salonen säger att statistiken för diagnosen uppdateras med en viss fördröjning.

THL följer noggrant med hur läget utvecklas.

Text: Minna Salomäenpää / Yle Pohjanmaa
Översättning och bearbetning: Sofi Nordmyr

Orginalartikeln kan du läsa här.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten