Hoppa till huvudinnehåll

Västmetrobolaget möblerar om i styrelsen - på våren utökas antalet experter

Ville Lehmuskoski i orange skjorta den 18.11.
Ville Lehmuskoski från Helsigfors stads trafikaffärsverk har valts till vice ordförande i Västmetrobolages styrelse. Bilden är tagen den 18 november 2017 när metrolinjen till Mattby öppnade. Ville Lehmuskoski i orange skjorta den 18.11. Bild: Yle/Helena von Alfthan Västmetron,ville lehmuskoski

Västmetrobolagets har fått en ny styrelse. I praktiken blir det först nästa år som styrelsen i Västmetrobolaget får den utökade kompetens som politikerna efterlyst.

Västmetron öppnade med buller och bång i november men bygget fortsätter. Ända till Stensvik ska det bli metro och därför har Västmetrobolaget ett stort jobb framför sig.

Efter kommunalval är det brukligt att byta ut styrelser som Västmetrobolagets. Men politikerna i Esbo vill göra mer än bara ett rutinmässigt utbyte av ledamöter i styrelsen på politiska grunder.

- Före vårens ordinarie bolagsstämma ska Esbo stad utreda om stadens tjänstemän kan delta i styrelsen med tanke på den nya kommunallagen som trätt i kraft. Det här väckts frågor om jäv, tjänstemännens roll i västmetrobolagets styrelse kan förändras, säger Maria Guzenina (SDP) som är ordförande för Esbo stads koncernsektion.

Västmetrobolagets styrelse

Västmetrobolagets styrelse från och med 21.12.2017:

Ordförande: Olli Isotalo, direktör för teknik- och miljösektorn på Esbo stad.
Vice ordförande: Ville Lehmuskoski, Vd för HST

Jyrki Kasvi, fullmäktigeledamot i Esbo (De gröna)
Kimmo Oila, fullmäktigeledamot i Esbo (Saml.)
Hannele Kerola, Esbo (SDP)
Tuula Saxholm, finansdirektör på Helsingfors stad.
Ari Konttas, finansdirektör på Esbo stad

På torsdag höll Västmetrobolaget en extra bolagsstämma per e-post för att välja en ny styrelse. Två namn i styrelsen byttes ut.

Ville Lehmuskoski som är vd för Helsingfors stads trafikaffärsverk ersätter Pekka Sauri. Sauri var tidigare biträdande stadsdirektör i helsingfors men har slutat jobba för staden och ska därför lämna styrelsen.

Hannele Kerola (SDP) från Esbo ersätter Pekka Vaara. Socialdemokraternas Pekka Vaara lämnar Västmetrobolagets styrelse eftersomhan inte ställde upp i kommunalvalet i våras.

I januari ska styrelsen tillsätta en expertmedlem, vem det blir har inte ännu klarnat.

Rapporter visar att västmetrobolagets styrelse behöver mera kompetens

På våren väljs en ny styrelse för Västmetrobolaget som ska ha fler ledamöter än den som valdes nu. Högst två ytterligare ledamöter ska den styrelse få som väljs på den ordinare bolagsstämman på våren.

- Det är viktigt att expertledamöterna har har kunskap om att leda projket och kompetens inom byggande. De ska kunna stöda Västmetrobolagets vd och styrelse, säger Maria Guzenina (SDP).

Två rapporter som Esbo stads koncernsektion behandlat under våren visar att västmetrobolagets förra styrelse inte varit tillräckligt kompetent.

- Det är också viktigt att expertledamöterna inte har några intressekonflikter. Västmetron är ett stort projket och många olika parter är inblandade i i ansvarsfulla jobb, säger Guzenina.

Problem med jäv eftersom styrelsens ordförande också är teknisk direktör

Den nya kommmunallagen som trädde i kraft i somras har väckt frågan om inte de tjänstemän från staden som sitter med i Västmetrobolaget är jäviga.

- Vi i koncernsektionen besltuade på vårt senaste möte att vi vill få en extern utredning om det att kan stadens tjänsteman vara med i styrelsen på ett bolag som staden äger. Frågan är om den nya kommunallagen förverkligas här, säger Guzenina.

I den styrelse som valdes på torsdag är fortfarande Olli Isotalo, teknisk direktör på Esbo stad ordförande. Esbo och Helsingfors finansdirektörer är också med i västmetrobolagets styrelse.

- Jag tycker utan vidare att Esbo stads tekniska direktör ska vara med och veta vad som händer i en sådan här styrelse. Men måste han vara medlem, måste han vara ordförande det är mina frågor, säger Anders Portin (SFP) som är ledamot i Esbo stads koncernsektion.

Esbo stad äger 85 procent av Västmetrobolaget, Helsingfors äger cirka 15 procent. Västmetrobolaget ansvarar för byggandet av en metrolinje från Mattby till Stensvik i Esbo.

Läs också