Hoppa till huvudinnehåll

Dyrare att smutsa ned i Kina - växande missnöje oroar

Otaliga fabriker smutsar ständigt ner den redan hälsovådligt förorenade luften i norra Kina. Hittills har företagen straffats bara med böter som är så låga att de inte svider.
Otaliga fabriker smutsar ständigt ner den redan hälsovådligt förorenade luften i norra Kina. Hittills har företagen straffats bara med böter som är så låga att de inte svider. Otaliga fabriker smutsar ständigt ner den redan hälsovådligt förorenade luften i norra Kina. Hittills har företagen straffats bara med böter som är så låga att de inte svider. Bild: Björn Ådahl Kina,Luftföroreningar

Kampen mot Kinas ökända miljöförstöring trappas nu ytterligare upp. Vid årsskiftet träder en ny miljöskatt i kraft, och regeringen hoppas att den ska ha en avskräckande effekt.

Premiärministern Li Keqiang förklarade krig mot föroreningarna för tre år sedan. Hittills har framstegen ändå inte varit imponerande, och i vissa fall har problemen fortsatt att förvärras.

Regeringen går därför nu in för att pröva på något nytt. För första gången blir alla bolag som förorenar luften och vattendragen tvungna att betala skatt.

Nytt system, karriärer på spel

Miljöskatten indrivs av skattemyndigheterna. De är i en betydligt starkare ställning än miljöministeriet som hittills har haft i uppgift att få bolagen att betala för sina utsläpp.

Bolagen har alltför ofta lyckats kringgå gällande miljöförordningar. Det har varit vanligt att de har fått hjälp av lokala beslutsfattare som har prioriterat ekonomin framom miljön.

Genom att nu låta de lokala förvaltningarna behålla alla intäkter från miljöskatten hoppas regeringen att deras attityd ska förändras. Det styrande kommunistpartiet har också slagit fast att partifunktionärernas framtida karriär beror på hur effektivt de tacklar miljöproblemen.

En aldrig sinande ström av lastbilar fraktar kol från gruvor i inlandet till de dynamiska kustlandskapen. Också den här transporten bidrar till miljöförstöringen.
En aldrig sinande ström av lastbilar fraktar kol från gruvor i inlandet till de dynamiska kustlandskapen. Också den här transporten bidrar till miljöförstöringen. En aldrig sinande ström av lastbilar fraktar kol från gruvor i inlandet till de dynamiska kustlandskapen. Också den här transporten bidrar till miljöförstöringen. Bild: Björn Ådahl Kina,luftförorening

Nödvändiga ansträngningar, allmänna protester

Förutom premiärministern Li har den mäktiga partichefen och presidenten Xi Jinping personligen gjort det klart att kampen mot miljöförstöringen är en av regeringens främsta prioriteringar. Xi och Li är medvetna om att i synnerhet luftföroreningarna ger upphov till allt mer missnöje bland folket.

- Det känns motbjudande att gå ut när man vet att ens hälsa tar skada. Alltför ofta måste också skolorna stängas på grund av den smutsiga luften, klagar en Pekingbo.

Runt om i landet ordnas det fler och fler demonstrationer mot olika aspekter av miljöförstöringen. Kommunistpartiet befarar att storskaliga protester bryter ut ifall det inte åtgärdar problemen.

 Tiotals stora kraftverk fungerar i och i närheten av Peking. Regeringen vill nu minska på kolförbrukningen så snabbt som möjligt.
Tiotals stora kraftverk fungerar i och i närheten av Peking. Regeringen vill nu minska på kolförbrukningen så snabbt som möjligt. Tiotals stora kraftverk fungerar i och i närheten av Peking. Regeringen vill nu minska på kolförbrukningen så snabbt som möjligt. Bild: Björn Ådahl Kina,Luftföroreningar

Radikalt beslut, pinsamma följder

Under den senaste månaden har luften i Peking och det övriga norra Kina varit mindre smutsig än vanligt. Det beror på att partiet har bestämt att allt fler byggnader ska värmas med naturgas i stället för kol som orsakar största delen av luftföroreningarna.

Dess värre har det visat sig att det inte finns ens närmelsevis tillräckligt med naturgas, så stora mängder bostäder, skolor och arbetsplatser har inte kunnat värmas upp. Fotografier av påpaltade skolelever som huttrar i kalla klassrum har väckt uppståndelse på de sociala medierna.

Snopna beslutsfattare har varit tvungna att tillåta att kol igen tas i bruk. Det sägs att ett sådant misstag är ett utslag av att ett allsmäktigt parti börjar bli desperat i sina försök att tackla ett svårt problem.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes