Hoppa till huvudinnehåll

Kommunen kan ta över skötseln av bollplanen i södra Sjundeå

En bild på grus och ett gult löv.
Arkivbilden är inte kopplad till bollplanen i Sjundeå. En bild på grus och ett gult löv. Bild: Yle/ Ellen Henricson grus,fiilis

Invånare i södra och sydöstra Sjundeå borde kunna använda bollplanen vid Solviksvägen.

Kommunen borde sladda planen en eller två gånger per år så att den inte växer igen.

Det anser två gröna politiker i en motion. Bildningsnämnden håller med dem eftersom det är kommunens uppgift att främja idrott och motion.

Birgitta Johansson och Yrjö Kokkonen lämnade in motionen för drygt ett år sedan.

Bollplanen växer gräs och träd

År 2015 köpte Sjundeå mark i Pickalaområdet och kommunen blev då samtidigt ägare till bollplanen.

I motionen skriver politikerna att det växer högt gräs och till och med träd på planen eftersom kommunen inte har fortsatt med den skötsel som den tidigare ägaren, den närbelägna fabriken, utfört.

"Fabriken skötte planen i tiotals år. Den har varit den enda näridrottsplatsen i sydöstra Sjundeå. På planen har det spelats fotboll, boboll och volleyboll. Också lydnadsskolning för hundar har ordnats på platsen. Men nu går den inte längre att använda," skrev Johansson och Kokkonen i sin motion i november 2016.

De uppskattar att kostnaderna för kommunen knappast blir högre än några tiolappar per år.

Sjundeå idrottsplan
Sjundeå underhåller bland annat idrottsplanen i centrum av Sjundeå. Sjundeå idrottsplan Bild: Yle/Veronica Montén gräsplaner,Sjundeå,Västnyland,sjundeå cup

Kommunens chef för biblioteks- och fritidstjänster Maarit Tuomisto samt politikerna i bildningsnämnden har nu bekantat sig med ärendet. De anser att det kunde betjäna invånarna i södra Sjundeå om kommunen iståndsätter bollplanen.

Det är Sjundeå kommunfullmäktige som i sista hand avgör om motionen leder till att planen kan tas i bruk igen.

Sjundeås idrottsplan nummer fem?

Sjundeå underhåller för närvarande fyra planer för idrott:

  • Friidrottsplanen i kommuncentrum
  • Gräsplanen i Lappers
  • Sandplanen vid Sjundeå Svenska skola
  • Sandplanen vid Päivärinteen koulu

Det bor ungefär 600 personer i södra och sydöstra Sjundeå. Det är ungefär en tiondel av alla Sjundeåbor.

Planen vid Solviksvägen borde inte användas för hundskolning eftersom lagen inte tillåter hundar på idrottsplaner, poängterar tjänstemannen i Sjundeå.

Läs också