Hoppa till huvudinnehåll

Österbottens handelskammare: Riksåttan i desperat behov av förbättringar

Lastbil med släp på landsväg
Arkivbild på rörtransport längs riksväg 8. Lastbil med släp på landsväg Bild: YLE/Rolf Granqvist landsvägstrafik

Riksväg 8 är ställvis i olovligt dåligt skick och måste förbättras. Det skriver Österbottens handelskammare i ett pressmeddelande på onsdagen.

Handelskammaren påpekar att riksväg 8 är en av Finlands viktigaste vägar som inte leder till Helsingfors. Längs vägen bor det mer än 850 000 invånare och i samma område finns det omkring 400 000 arbetsplatser.

De hamnar som finns i anslutning till vägen hanterar nästan hälften av landets export och import. Dessutom produceras en betydande del av Finlands energi invid vägen.

Direkt farliga vägsträckor

Trots att siffrorna borde tala sitt tydliga språk är riksåttan ställvis i olovligt dåligt skick, skriver handelskammaren.

Man lyfter särskilt fram att det finns vägsträckor som är direkt farliga. Detta eftersom en del av vägen är i undermåligt skick, sikten är dålig och det finns anslutningar som inte fungerar ändamålsenligt.

Transporterna längs vägen löper delvis trögt och slitaget på fordonsparken är stort, eftersom det finns fler hastighetsbegränsningar än på andra riksvägar. Hastighetsbegränsningarna är i sin tur nödvändiga på grund av de många oändamålsenliga anslutningarna.

Vinterföre på riksåttan.
Riksväg 8 borde breddas och få fler omkörningsfiler, anser Österbottens handelskammare. Vinterföre på riksåttan. Bild: YLE/Rolf Granqvist vinterväglag

Handelskammaren påpekar att allt det här orsakar företagen extra kostnader, vilket direkt påverkar deras konkurrenskraft.

Bredda vägen, öka säkerheten

Handelskammaren lyfter fram specifika problemområden längs riksväg 8 eller vägar i anslutning till den. Sådana är bland annat södra leden vid Heinola i Karleby, sträckan Edsevö-Granholmens industriområde och anslutningen till Granholmens industriområde i Jakobstad samt sträckan Vassor-Kärklax.

Handelskammaren föreslår konkreta åtgärder som skulle förbättra vägens skick avsevärt.

Bland annat föreslår man fyrfiliga vägavsnitt på en del ställen, ett tillräckligt antal omkörningsfiler, betydande höjning av säkerheten vid korsningar och ett större beaktande av den tunga trafikens behov.

En investering värd pengarna

Österbottens handelskammare påpekar också att en investering i Riksåttan antagligen snabbt skulle återbetala sig.

Man påpekar att Finlands vägnät möjliggör inkomster på flera miljarder genom näringslivets transporter. Av industriproduktionen på Österbottens handelskammares område exporteras 75 procent.

Finland har inte råd att förbise de trafikbehov som industrin i en så exportdriven region som Österbotten har, skriver handelskammaren.