Hoppa till huvudinnehåll

Planeringen av kärnkraftverket i Pyhäjoki lunkar vidare – besvär förkastade i domstol

Modell av Hanhikivi krfatverk.
Modell av Hanhikivi kraftverk. Modell av Hanhikivi krfatverk. Bild: Fennovoima Hanhikivi kärnkraftverk

Vasa förvaltningsdomstol har förkastat flera besvär kring Fennovoimas planerade kärnkraftsbygge i Pyhäjoki.

Ett av besvären hade lämnats in av en sammanslutning av österbottniska yrkesfiskare, som bekymrat sig för hur den marina miljön i Pyhäjoki med omnejd ska påverkas av kärnkraftverket.

Organisationen krävde att det miljö- och vattentillstånd som Regionförvaltningsverket tidigare har beviljat Fennovoima skulle hävas.

Vasa förvaltningsdomstol förkastade besväret och konstaterade att det beviljade miljö- och vattentillståndet förblir giltigt.

Bolagets egna besvär förkastades också

Även Fennovoima hade besvärat sig mot vissa delar av det beviljade miljö- och vattentillståndet.

Bland annat ville man inte anlägga något marint skyddsnät för att förhindra nedsmutsning av havsmiljön i samband med reaktorbygget, vilket Regionförvaltningsverket ställt krav på.

Förvaltningsdomstolen förkastade även det besväret och således blir Fennovoima tvunget att följa Regionförvaltningsverkets skyddskrav.

Förvaltningsdomstolen valde även att skärpa kraven när det gäller Fennovoimas kemikalieutsläpp från det planerade kärnkraftverket på Hanhikivi-udden.

Fennovoima måste ge mer detaljerad information om bland annat de kemikalier som ska användas i nedkylningsanläggningen, så att Regionförvaltningsverket kan ta ställning till dem.

Tillståndsprocessen när det gäller strålsäkerheten är ännu på hälft.