Hoppa till huvudinnehåll

Rattfylleriet minskar inte – "olyckligt att starköl börjar säljas i matbutikerna"

Bilar på en landsväg på natten
En av 115 förare som kommer emot i trafiken kör påverkad. Bilar på en landsväg på natten Bild: Yle/Stefan Härus trafik,Landsväg,trafikfylleri,rattonykterhet

Rattfylleriet i Finland minskar inte, och har inte gjort det nämnvärt under de senaste tio åren. Österbotten är inget undantag.

Att starköl snart får säljas i matbutikerna kommer inte att göra saken bättre, slår experter fast.

Riksdagens beslut att tillåta försäljning av starköl i detaljhandeln var mycket dåligt ur trafiksäkerhetssynvinkel, säger Heli Lintamo som är kontaktchef för Trafikskyddet i Vasa.

- Det är verkligen olyckligt att starköl börjar säljas i matbutikerna. Trafikolyckorna kommer att öka på grund av det här beslutet, det kan vi på Trafikskyddet tyvärr slå fast redan nu, säger Lintamo.

Heli Lintamo
Heli Lintamo Heli Lintamo Bild: Yle/Sofi Nordmyr lintamo

Lintamo är särskilt bekymrad över de unga, som redan är överrepresenterade i olycksstatistiken när det gäller rattfylleri.

- Vi vet att det ofta är unga som förolyckas eller skadas allvarligt i trafiken, och för dem kan också en liten ökning av promillehalten i blodet bli ödesdiger.

Också Mikael Appel, kommunikationschef vid Österbottens polisinrättning, ogillar riksdagens beslut.

- Personligen ser jag inte vad vi har att vinna på det här, tvärtom så tror jag att det var ett mycket dåligt beslut.

En av 115 kör påverkad

Rattfylleriet i Finland minskar inte, och har inte gjort det nämnvärt under de senaste tio åren. Där är Österbotten inget undantag, konstaterar Mikael Appel.

- Tyvärr har det inte hänt någon större förändring på den här fronten under snart sagt hela min tid som polis, rattfylleri är fortfarande vanligt.

Mikael Appel, kommunikationschef på Österbottens polisinrättning.
Mikael Appel Mikael Appel, kommunikationschef på Österbottens polisinrättning. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Polis,österbottens polisinrättning

Exakt hur vanligt rattfylleri är får man tydligast besked om i den såkallade R-undersökningen, som polisen utan förhandsvarning utför två gånger om året.

Sammanlagt stannas då 100 000 förare i hela landet för blåstest och man får en uppfattning om hur många i trafikströmmen som använt alkohol. Siffrorna anses pålitliga.

I genomsnitt är en av 770 förare rattfull, det vill säga att hen sitter bakom ratten trots att promillehalten överstiger 0,5. En av 115 är påverkade så att det syns i blåstestet, men understiger gränsen för rattfylleri.

Under de senaste fem åren har andelen som kör lindrigt berusade ökat i varje R-undersökning.

Viadukten i Vasa

Heli Lintamo tar ett exempel som i alla fall de som rör sig i Vasa kan relatera till, trafikströmmen över viadukten.

- 15 000 fordon passerar viadukten i Vasa varje dygn, bland de förarna är det 130 som har druckit.

På landsvägen - med betydligt högre hastigheter än i tätortsområde - känns tanken på att var 115:e medtrafikant kör påverkad, för de flesta än mer obehaglig, påpekar Lintamo.

Ölburkar på fabriksband.
Riksdagen beslöt i december att försäljning av starköl i detaljhandeln ska bli tillåtet. Ölburkar på fabriksband. Bild: Yle öl,ölburkar

Polisen sätter fast fler i år?

Medan de årliga R-undersökningarna visar hur vanligt rattfylleriet är, så är polisens statistik över hur många som åker fast för rattfylleri kanske snarare en fingervisning kring hur aktiv trafikövervakningen är.

År 2016 åkte totalt 1350 personer fast för rattfylleri i de tre österbottniska landskapen, av dem översteg 586 gränsen för grovt rattfylleri.

Statistiken för 2017 är ännu inte klar, men ser ut att landa på samma nivå eller stiga lite. Det kan man se genom att jämföra enbart tidsspannet januari till oktober.

Under januari till oktober 2016 åkte 1140 personer fast för rattfylleri i de tre österbottniska landskapen, under motsvarande period i år är siffran 1153.

Några större förändringar är det alltså ändå inte fråga om. Den enda stora utvecklingen är hur stor andel av dem som åker fast som är påverkade av droger istället för alkohol.

- Det är snart sagt var tredje rattfull, och de drogpåverkades andel av statistiken har ökat stadigt de senaste åren, säger Mikael Appel vid Österbottens polisinrättning.

Polisen alkoholtestar bilförare
Polisen kommer knappast att få mera resurser för trafikövervakning säger Mikael Appel. Polisen alkoholtestar bilförare Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari alkometrar,alkotest

Inga ökade resurser

Enligt Mikael Appel sätter polisen redan rätt mycket av sina resurser på trafikövervakning och mer är knappast att vänta.

- Vi har den personal vi har och vi kommer knappast att bli fler. Så vad gäller övervakningen kan vi nog inte vänta oss några underverk. Däremot tror jag att det skulle gå att jobba ytterligare på attitydfronten, säger Appel.

Appel får medhåll från Heli Lintamo vid Trafikskyddet.

- Det är nog finländarnas attityder vi måste jobba med. Undersökningar visar att många kraftigt ogillar att rattfylleri är så vanligt. Samtidigt tycker många andra att det inte är så farligt att dricka lite och sedan köra.

Arbetet med att påverka finländarnas attityder går långsamt och kräver målmedvetna satsningar, framför allt bland unga.

Att R-undersökningarna samtidigt visar att allt fler kör lindrigt påverkade är bekymmersamt, menar man såväl vid Trafikskyddet som inom polisen.

- Jag tycker att man helt ska låta bli alkohol om man vet att man ska sitta bakom ratten, säger Appel.

Fira nyår med nykter chaufför

Nyktert bakom ratten önskar Mikael Appel också inför nyår, en helg då många firar ordentligt.

- Ska man fira så tycker jag också att man i god tid ska planera både för hur man tar sig till festen och för hur man tar sig därifrån. Den som är chaufför ska vara nykter. Och försöker någon sätta sig bakom ratten onykter så kan man ta nycklarna av honom eller henne.

Heli Lintamo kompar och lyfter fram Trafikskyddets pågående kampanj, Va #modig.

- Vi uppmuntrar alla, men framför allt ungdomar, att våga vara modiga och säga ifrån om någon tänker köra onykter. Ta nycklarna, du kan rädda liv.

Polisen i Österbotten har normal trafikövervakning under nyårshelgen.

Läs också