Hoppa till huvudinnehåll

Översvämmade sjöar och åar i Västnyland är framtidens melodi

En bild tagen från en bro som föreställer en konstgjord fors där det forsar vatten. Runtom finns tegelhus.
Vattnet forsar ner vid Billnäs bruk. En bild tagen från en bro som föreställer en konstgjord fors där det forsar vatten. Runtom finns tegelhus. Bild: Yle/Anna Björkqvist Billnäs,Pojo, Raseborg,Västnyland,vattendrag,forsar,Svartån,billnäs bruk

Den regnrika hösten har fått vattennivån att stiga i södra Finlands sjöar. Även på åkrarna samlas mängder av vatten från skyfall eller från översvämmade åar.

Om det varma vädret fortsätter efter nyår så stiger den säkert ännu mer, konstaterar ledande hydrolog Bertel Vehviläinen vid Finlands miljöcentral.

- Det har varit översvämmat nästan hela hösten. Speciellt här i södra Finland har det regnat väldigt mycket under hösten och det regnar fortfarande.

En bild på en å  och ett staket som står bredvid den.
Svartån vid Billnäs bruk. En bild på en å och ett staket som står bredvid den. Bild: Yle/Anna Björkqvist Billnäs,Pojo, Raseborg,vattendrag,Västnyland

Normalt samlas det stora mängder vatten i sjöarna på hösten, men eftersom det i år har regnat mer än vanligt är vattennivån redan nu hög.

- Många sjöar är vanligen översvämmade och om det nu stiger mer så är det dåligt, säger Vehviläinen.

På vilket sätt påverkar det här?

- Om vi kollar på sjöarnas stränder, till exempel Lojosjöns, så har vattennivån överstigit den normala. Där är det säkert vatten på gårdsplanerna och det förblir säkert så en månad, säger han.

På gårdsplaner kan översvämningar leda till att vatten tränger in i huskonstruktioner eller källare.

Många åar rinner till en sjö

Till sjöarna rinner ofta vatten från andra vattendrag vilket gör att det vid regniga perioder samlas mycket vatten i dem.

I Lojosjön är vattennivån 30-40 centimeter högre än normalt. Därför rinner nu vattnet i Svartån med en maxhastighet på 50 kubikmeter i sekunden.

Det märks att det regnat mycket. Svartån löper bland annat genom Billnäs där vattnet forsar fram.

En bild på vatten som forsar ner för ett berg.
Billnäs bruk. En bild på vatten som forsar ner för ett berg. Bild: Yle/Anna Björkqvist Vatten,vattendrag,forsar,Billnäs,Pojo, Raseborg,Västnyland,billnäs bruk

- Svartån är riktigt full eftersom Lojosjön har nått maxgränsen. Längs med den kommer det säkert att vara ett översvämningsläge hela vintern. Det kan också uppstå problem med issörja, säger han.

Även i Fiskars är vattennivån hög. Cykelvägen som löper längs bilvägen har varit och är ännu delvis under vatten.

En bild på en bilväg och parallellt går en cykelväg. På cykelvägen är det vatten på grund av översvämningar. Runtom vägarna finns träd och brevid cykelbanan vatten.
Cykelväg i närheten av Fiskars bruk. En bild på en bilväg och parallellt går en cykelväg. På cykelvägen är det vatten på grund av översvämningar. Runtom vägarna finns träd och brevid cykelbanan vatten. Bild: Yle/Anna Björkqvist cykelvägar,Fiskars, Raseborg,Pojo, Raseborg,översvämningar,vattendrag,Svartån,Västnyland,fiskars

Det är ändå vanligt att åar svämmar över och de anpassar sig också snabbare efter väderleken jämfört med sjöar.

- De små åar som finns vid kusten lever ofta enligt vädret. Då det regnar stiger nivån och då det är inte regnar så sjunker nivån.

- Om det blir kallt så sjunker vattennivån och då försvinner översvämningarna, säger Vehviläinen.

Åkrar svämmar lätt över av små åar och även av regn.

En bild på en åker som är översvämmad av vatten.
Ett översvämmat område i Mörby. En bild på en åker som är översvämmad av vatten. Bild: Yle/Anna Björkqvist vattendrag,översvämningar,åkrar,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,Pojo, Raseborg,mörbyvägen

Allt regnigare vintrar

Vädret varierar vanligen från år till år, men man kan ändå se tecken på att de allt varmare finländska vintrarna beror på klimatförändringen.

- Den nederbörd som tidigare kom ner som snö kommer nu ner som regn och leder till översvämningar, säger Vehviläinen.

Eftersom det inte är kallt bildas inget istäcke på sjöarna som annars skulle hålla vattnet i sjöarna under isen.

Kommer det bli så att det regnar allt mera och inte längre kommer lika mycket snö?

- Jag tror att vi alla är överens om att det är så här som vintrarna är nu. Det här är vår framtid - varmt och regnigt, säger han.

Vehviläinen säger att de snöfria vintrarna kommer att öka i södra Finland, medan de norra delarna fortfarande kan få en ordentlig vinter.

Vid kusten hålls vädret varmt på grund av det öppna havet.

Ingen fara än - men det kan bli värre

Vehviläinen tror att det finns stor chans att det fortsätter att vara regnigt i södra Finland. Det gör att översvämningarna knappast försvinner.

- I det här skedet är det ändå inte frågan om någon otrolig höjning av vattennivån, säger Vehviläinen.