Hoppa till huvudinnehåll

Syskonen Wrede grundade ny förening - fokuserar på ungas välmående

Georg Henrik Wrede, direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet
Ny förening kartlägger ungdomars mående i huvudstadsregionen. Georg Henrik Wrede, direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet Bild: Stina Sirén/ Yle Georg Henrik Wrede,Direktör,Undervisnings- och kulturministeriet

En ny förening ska kartlägga hur unga mår i huvudstadsregionen. Debatt rf har varit verksam i ett år och har kartlagt i vilken utsträckning unga med invandrarbakgrund kan tänka sig delta i hobbyverksamhet i svenska föreningar.

- Vi vill komma ut med snabba rapporter om olika aspekter om ungas välmående och liv i gråzonen mellan forskning och populärvetenskap, säger Georg Henrik Wrede, sekreterare i den nya föreningen.

Föreningen Debatt rf har varit verksam under år 2017 och består av politices doktor Matilda Wrede-Jäntti och politikern Georg Henrik Wrede.

Syskonen har specialiserat sig på frågor som berör socialpolitik och ungdomar.

Hur skiljer ni er från de redan etablerade föreningarna?

- Vi skiljer oss egentligen inte så mycket från tankesmedjorna Magma och Agenda eller Finlandssvenskt samarbetsforum. Men vi kände att vi vill göra vår egen grej, så därför grundade vi en egen förening, berättar Wrede.

Matilda Wrede-Jäntti.
Matilda Wrede-Jäntti forskar i hur ungdomar mår. Matilda Wrede-Jäntti. Bild: Yle/Anna Savonius matilda wrede-jäntti,Ungdomsarbetslöshet,forskare

Syftet med föreningen är att skapa samhällellig debatt kring faktabaserade spörsmål.

- Modellen är tagen från andra länder där den här sortens föreningar är väletablerade. Vi vill popularisera forskning och göra lite forskning själva också och vi kan gott tänka oss att samarbeta med redan existerande föreningar, berättar Georg Henrik Wrede.

Föreningen strävar efter att inte låta sig begränsas av några särskilda ämnes- eller vetenskapsområden.

- För tillfället finansierar vi oss rätt långt själva men för den första kartläggningen fick vi pengar från Stiftelsen Tre Smeder, säger Wrede.

Två somaliska kvinnor sitter på en bänk. Två somaliska kvinnor står framför dem. En av dem har en barnvagn.
Unga med somalisk bakgrund vill gärna idka hobbyverksamhet på svenska. Två somaliska kvinnor sitter på en bänk. Två somaliska kvinnor står framför dem. En av dem har en barnvagn. Bild: Mostphotos/(C)2007 Fotograf Rolf Karlsson, all rights reserved invandring,invandrare,somalier,invandrarkvinnor

Första projektet redan rott i hamn

Föreningens första uppdrag har precis blivit klart. Matilda Wrede-Jäntti har kartlagt invandrarungas intresse att delta i hobbyverksamhet på svenska i Helsingfors.

63 ungdomar i åldern 15 till 24 intervjuades och nästan hälften av dem kan tänka sig utöva en hobby i en svenskspråkig förening i Helsingfors.

Intresset är störst bland ungdomar med somalisk bakgrund och minst bland ungdomar med estniska rötter.

- Nästa projekt planeras redan. Då ska vi ta en titt på ungdomar som redan finns i riskzonen att bli utslagna, berättar Georg Henrik Wrede.

Läs också