Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Borde finnas lag om utlänningars ägande av mark

Sinivihreää järvien maisemaa ilmasta käsin.
Sinivihreää järvien maisemaa ilmasta käsin. Bild: Yle Finland,sjöar

Finlands lag borde ändras så att man definierar var utländska medborgare inte får äga mark, säger forskare till Lännen Media.

Hanna Smith, forskningschef för EU:s och Natoländernas gemensamma center mot hybridhot, framför förslaget.

Smith vill att utlänningar inte ska kunna äga områden som är för nära platser som är strategiskt viktiga för Finland.

Till de här platserna räknas till exempel militära områden och garnisoner, men även till exempel eltransformatorer.

Smith räknar i sin analys inte med utländska köp av sommarstugetomter som inte finns på strategiskt viktiga platser.

Forskardoktor Hanna Smith vid Alexanderinstitutet
Hanna Smith Forskardoktor Hanna Smith vid Alexanderinstitutet Bild: Sebastian Dahlström hanna smith

Lagarna om ägande av mark är ändå bara ett exempel på lagar där det finns luckor som kan utnyttjas i syfte att skada vårt land, anser Hanna Smith.

Intern och extern säkerhet är enligt henne starkt sammankopplade.

– Varje land måste fundera hur den förändrade miljön beaktas i lagstiftningen. Det handlar inte om att lagstiftaren har missat något, utan att nya fenomen har uppstått, säger Smith till Lännen Media.

Källor: STT, Lännen Media

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes