Hoppa till huvudinnehåll

Markägare lät skydda jätteområde i Raseborgs skärgård

Tre stycken strandskataungar
Bland annat strandskator häckar på området. Tre stycken strandskataungar Bild: Nina Bergman / Yle Strandskata,vadare,Skärgård (musikstycke),fågelungar

Ett närmare 500 hektar stort område i Raseborgs yttre skärgård har fått skyddsstatus. Markägaren grundade det nya naturskyddsområdet inom ramen för kampanjen Min naturgåva.

Som en hyllning till Finland 100 år har Miljöministeriet tillsammans mend Jord- och skogsbrukministeriet efterlyst markägare som vill göra en del av sin mark till naturskyddsområde.

Staten har lovat bidra med att skydda lika mycket mark som de privata markägarna.

Motiveringen till att skydda ett område kan till exempel vara att sällsynta arter trivs på området eller att området helt enkelt är vackert.

Det finns heller ingen minimigräns utan området kan vara hur litet som helst.

Ägaren får ingen ersättning för naturskyddet utan fridlysningen ges som gåva till Finlands hundraåriga självständighet.

Affärsman som älskar havet

Det är investeraren och tidigare proffsdykaren Antero Parma som har valt att fridlysa ett närmare 500 (471,5) hektar stort område i Raseborgs yttre skärgård.

Av området är 466 hektar vatten och endast 5,5 hektar är land.

Området är beläget söder och sydost om Själö. Det gränsar i väst till Nothamn och nordväst till Lilla Själös naturskyddsområde.

Havet ligger Parma nära hjärtat. Han började dyka redan som 16-åring.

Han har också grundat en stiftelse som stöder marinarkeologiskt naturskydd.

Området som nu skyddas köpte Parma och hustrun 2003 när de en längre tid hade letat efter en stuga i ytterskärgården.

"På området finns ett gammalt fiskehemman, vida vattenområden, ett tiotal kobbar och ett par holmar. Det gränsar till ett område som redan är naturskyddsområde där det finns bland annat sälar och havsörnar", beskriver Parma området han låter skydda.

Våren 2004 - vår första där - var en imponerande upplevelse när vi efter islossningen följde med hur svanarna, strandskatorna och de andra fåglarna anlände.

Paret funderade redan för många år sedan på att området borde skyddas.

"Våren 2004 - vår första där - var en imponerande upplevelse när vi efter islossningen följde med hur svanarna, strandskatorna och de andra fåglarna anlände. Vi tänkte att fågarna behöver större områden och lugna häckningsplatser", berättar Parma på kampanjens webbplats.

Han ansökte om fridlysning redan hösten 2016.

Det 500 hektar stora området är det största som har skyddats i Min naturgåva i Nyland. Området är också ett av de största som skyddats i projektet i hela Finland.

Förbjudet att stiga i land och att plocka svamp

Närings-, miljö- och trafikcentralen i Nyland har beslutat skydda området med motiveringen att utrotningshotade fågelarter lever där.

Rikedomen på fågelarter och den områdestypiska miljön är andra skäl för att bevara områdets natur.

Då området skyddas innebär det att det är förbjudet att bygga såväl byggnader som vägar på området.

Naturen och djuren ska även få vara i fred.

öppet hav och horisont
öppet hav och horisont Bild: yle/Petra Thilman östersjön

Svampplockning och jakt är med andra ord uteslutna, likaså camping och nedskräpning.

Det är även förbjudet att röra sig med motorfordon och låta keldjur röra sig fritt på området.

Under fåglarnas häckningstid, mellan 1 april och 31 juli, får man inte röra sig närmare än hundra meter från kobbarnas och holmarnas stränder.

Två andra naturskyddsgåvor också i Västnyland

Markägaren och marinbiologen Markus Dernjat deltar också i projektet för hundraåriga Finland. Han vill skydda ett område i Kvigos i västra Raseborg. Det officiella skyddsbeslutet väntas inom kort.

I Lojo vill markägaren Pekka Savonlahti skydda ett område på Storön, alltså ön som ofta kallas Lojo ö.

Artikeln kompletterades måndagen 1.1.2018 mitt på dagen med uppgiften om hur stor del av området som är vatten- och hur stor del landområden.

Läs mera:

Kommunerna i Västnyland grundade inga nya skyddsområden för hundraåringen Finland

De västnyländska kommunerna grundade inga nya naturskyddsområden Finlands hundraårsjubileum till ära. Lojo planerade att fridlysa två områden men fullmäktige röstade ned förslaget.